I 2018 hadde organisasjonen drøyt 1400 betalende medlemmer. Ved inngangen til 2020 er det nesten 1600, og det har kommet til flere nye lokallag. 

Mer synlig og lettere å melde seg inn
Økningen i medlemsmassen har kommet i form av et jevnt tilsig, og NOTS-leder Lars Thomte tror veksten skyldes kombinasjonen av flere grep organisasjonen har gjort det siste året. 

– Det er blitt lettere å se hva vi jobber med, og lettere å melde seg inn. Vi har hatt mer fokus på kommunikasjon, og jobbet med flere samarbeidsavtaler. Avtalen med Terrengsykkel er nok den viktigste, der vi har fått ut mye informasjon gjennom artikler om hva vi driver med. Men vi har også fått en del medlemmer gjennom avtalen med endurorittene i Østafjellsserien og 80/20-serien, der deltakerne kan melde seg inn i forbindelse med påmelding til rittene, sier Thomte.

Ny nettside og sykkeltagger 
– Vi har blant annet laget en egen brosjyre som sportsbutikkene kan henge på syklene de selger. På den har vi trykket stivettreglene, informasjon om hva NOTS er og hva vi jobber for, og hvordan man kan melde seg inn, sier han. 

Dessuten fikk NOTS nye hjemmesider i 2019. I den nye utformingen er det lettere å melde seg inn, og det ser Thomte effekten av nå. 

Fem nye lokallag
I tillegg til flere medlemmer, fikk NOTS også fem nye lokallag i løpet av 2019: NOTS Asker, NOTS  Bergen, NOTS Kristiansand, NOTS Lofoten og NOTS Romerike. 

– Det er i lokallagene vi må ha vekst, og det er her mye av aktivitetene skjer. Mange av dem samarbeider med sykkelklubbene i sine områder, og setter opp aktiviteter basert på hva de ser behov for hos seg. NOTS Romerike har for eksempel ambisjoner om å etablere en del nye stier. Andre lag prioriterer GodTurGuiding-turer for å vise fram lokale stier som fortjener mer bruk, sier Thomte. 

10-prosent-flere-medlemmer-til-nots-crop1280
GodTurGuiding til skjulte perler er ett av tiltakene flere av de nye NOTS-lokallagene vil prioritere. Foto: Frode Kaafjord