Vassfjellet Vinterpark har de siste årene opplevd en eventyrlig vekst. Nå ser driftsselskapet mot utvidelse av anlegget.

I sykkelmiljøet i Trondheim har sykling i Vassfjellet, og derunder drømmer om et heisbasert anlegg vært diskutert i mange år. Emnet kom opp på nytt i en diskusjonstråd på Facebook-siden til NOTS Trondheim.