Det finnes flere steder i Norge hvor kommersielle aktører bygger sykkelanlegg- og stier som et ledd i satsing på sykkel som reiselivsprodukt.

Nilsbyen Terrengsykkelpark skiller seg i så måte litt ut, siden det er sykkelklubben TVK som står bak prosjektet.