Det finnes flere steder i Norge hvor kommersielle aktører bygger sykkelanlegg- og stier som et ledd i satsing på sykkel som reiselivsprodukt.