Trondheim er et av de beste stedene for stisykling i Norge. Et stort utvalg av sykkelstier i forskjellig vanskelighetsgrad med umiddelbar nærhet til byen, og et aktivt stisykkelmiljø bidrar til dette.  

Stisyklingen i Trondheim kan i all hovedsak deles i to områder; Bymarka og Estenstadmarka.