Stiene i lavlandet i og rundt Trondheim trenger en skikkelig tørkeperiode med flere dager med opphold før de kan sykles på. Slik der er nå, vil stisyklingen kunne føre til slitasje og skader på naturen. 

– Det er en del bare stier her nå, men det er jevnlig påfyll av nedbør og for lite tørke mellom bygene, så det er foreløpig veldig bløtt og sårbart i terrenget. Vi trenger en sammenhengende tørkeperiode på flere dager før stiene er klare for sykling, sier Erik Skontorp Hognes i NOTS Trondheim.