NOTS Trondheim ville ta tak i vedlikehold og utbedring av populære stier fra bunnen, til glede for alle brukergrupper. I fjor fikk lokallaget kurs i bærekraftig stibygging og innføring i ulike teknikker fra Rekkje Stiutvikling, og i år har de fått kommunen med på laget. 

– Vi har en faglig forankring til det vi gjør. Vi liker å bruke naturlige materialer og gjøre jobben skikkelig. Der andre brukergrupper kanskje ville kloppet hele stien og synes det er greit å gå på en plankebru, vil vi heller gjøre det tungvint med å steinlegge, drenere vekk vannet i stedet for å bygge over det, forklarer Erik Skontorp Hognes i NOTS Trondheim.