Pengene til prosjektet, som har en samlet prislapp på rundt 13.7 millioner kroner, ligger i hovedsak allerede på bordet. 

– Tidligere kultur- og idrettsminister Linda Helleland Hofstad flyttet penger fra idrett til nærmiljøanlegg, og Trondheim bydrift hadde da bestemt seg for å bygge en skogsykkelløype, og i fjor høst ba kommunen om innspill til utnytting av denne skogteigen, sier Ola Resell i TVK.