/ NOTS

– Vi må gjøre det enklere for folk å forstå relevansen til NOTS

NOTS sliter med å mobilisere engasjement som stikker dypere enn guidede stiturer.

Sist oppdatert: 9. september 2016 kl 07.00
NOTS guidede stiturer trekker bra med folk, men det er tungt å mobilisere dypere engasjement, sier NOTS nestleder Ingrid Hokstad. Foto: Asgeir Linberg
NOTS guidede stiturer trekker bra med folk, men det er tungt å mobilisere dypere engasjement, sier NOTS nestleder Ingrid Hokstad. Foto: Asgeir Linberg
Lesetid: 4 minutter

– De guidede turene våre er generelt svært populære, med godt oppmøte, men når man innkaller til dugnad stikker ikke engasjementet like dypt, sier Ingrid Hokstad.

Hun er nestleder i NOTS sentralt og leder i NOTS Lillehammer og omegn, som arrangerte tidenes første lokallagsamling.

Samlinga, som gikk sist helg, var viet til faglig påfyll og muligheter til å diskutere felles utfordringer og mulige løsninger.

En felles erfaring for lokallagene er at det er vanskelig å mobilisere engasjement som stikker dypere enn guidede stiturer, og deltakerne på samlingen lurer på hva som skal til for å engasjere flere for NOTS agenda.

– Det er bred enighet om at ett av hovedfokusområdene våre må være hvordan vi kan gjøre det enklere for folk å forstå relevansen til NOTS, altså hvordan vi kan rekruttere folk både som medlemmer, og til å engasjere seg aktivt i lokallag og styrer, sier Hokstad.

Les også: Det største vi har oppnådd 

Må engasjere lokalt
For å få mer blest rundt organisasjonen og bredere forståelse for hva NOTS gjør for terrengsyklister i Norge håper Hokstad at flere regioner som har stisyklingsmiljøer etablerer lokallag og engasjerer seg i sine områder. Uten folk i styrer både sentral og lokalt blir det lite aktivitet, og der ser NOTS potensial.

– Vi ser at det er aktive stisykkelmiljø i blant annet Trysil og Fredrikstad, men per nå vet vi ikke om disse er aktuelle som lokallag i NOTS. Jeg vet at Trysil stisykkellaug har sagt nei til å bli det etter forespørsel dit, sier Hokstad, og lurer på hva som skal til for å øke interessen.

Les også: Fulltreff med guidet stitur 

Staket ut veien
Hokstad forteller om gjennomgående stort engasjement blant deltagerne, og «full taleliste» hele tiden.

– Vi fikk identifisert mange utfordringer, kartlagt fremtidige behov, og delt erfaringer på tvers av lokallagene og sentralstyret. Vi fikk også drodlet en del rundt mulige løsninger på tiltakssiden, og skissert planer for arbeidet vårt videre fremover, sier hun.

I løpet av helga ble det også tid til å diskutere konkrete, praktiske utfordringer og mulige tiltak, så vel som det overordnede. I mange av lokallagenes nedslagsfelt er det behov for å spre trafikken fra de mest brukte stiene, og deltakerne på samlinga snakket endel om hvordan de kan oppnå dette. 

Blant konkrete tiltak er for guidede turer på mindre brukte stier og ved å arrangere slike turer, kan man lede folk over på stier som faktisk trenger litt sykling for ikke å gro igjen. NOTS vurderer også samarbeid med trailguide.net for å guide folk over på "bærekraftige stier," stier folk kanskje ikke vet om, og som både tilreisende og lokale lett kan finne via trailguides nettside og app. Dessuten skal NOTS rydde og tilrettelegge stier som folk nå velger bort på grunn av hinder som myr og kratt, samt være involvert når sykkelkart/andre destinasjonskart utgis; vise hvor folk bør og ikke bør sykle, sier Hokstad.

Nå blir det opp til sentralstyret og lokallagene å følge opp resultatet av helgen med konkrete tiltak videre, understreker hun.

Saken fortsetter under

Trail group - Asgeir Linberg
Trail group - Asgeir Linberg

Det er viktig å spre en del av trafikken over på mindre brukte stier, og der er guidede turer er viktig innslag. Moro er det også. Foto: Asgeir Linberg

Les også: NOTS effektiviserer innsatsen 

Mer enn bare møter
Lokallagssamlingen er også en arena der medlemmer og representanter fra de ulike lagene kan treffes og knytte kontakter, bygge nettverk, og ikke minst hygge seg i lag med likesinnede.

– Det var oppsummert veldig vellykket, hyggelig og sosialt. Vi fikk tid til bra stisykling i fint høstvær, og vi planlegger å gjøre arrangementet til en årlig tradisjon, sier Hokstad.

I tillegg til arrangørlaget Lillehammer og Omegn trakk samlinga trakk deltakere fra NOTS Drammen og Omegn, Oslo og Omegn og Sogndal. Dessuten kom Bjørn Jarle Kvande fra Trailguide.net og Lars Wraae Jensen fra «Opplysningskontoret for terrengsykling», samt Vidar Gundersen som er ansvarlig for arbeid med ferdselsrettigheter i NOTS sentral og representant fra valgkomite. Lokallagene i Kongsberg og Trondheim kunne ikke komme på samlinga.

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen. 

NOTS lokallagsamling 2016 - Foto Stian Bergeland 1200x789
Engasjerte deltakere på NOTS første lokallagsamling. Foto: Stian Bergeland

Engasjerte deltakere på NOTS første lokallagsamling. Foto: Stian Bergeland

Publisert 9. september 2016 kl 07.00
Sist oppdatert 9. september 2016 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen