/ NOTS

NOTS effektiviserer innsatsen

NOTS tar grep for å utnytte ressursene mer effektivt: NOTS sentralt skal jobbe politisk på nasjonalt plan, mens lokale oppgaver skal behandles i lokallagene.

Sist oppdatert 15. mars 2016 kl 07.00
NOTS har mange jern i ilden, og tar grep for å bruke ressursene bedre. Foto: Asgeir Linberg
NOTS har mange jern i ilden, og tar grep for å bruke ressursene bedre. Foto: Asgeir Linberg

NOTS

  • Etablert 2004 av en gruppe terrengsyklister som så behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser.

  • NOTS er en uavhengig interesseorganisasjon og et talerør for alle terrengsyklister i Norge.

  • NOTS skal arbeide for terrengsyklistenes rettigheter.

  • NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.

  • NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og andre organisasjoner for å nå sine mål.

  • Les mer om Norsk Organisasjon for Terrengsykling

– Det har skjedd mye den siste uka, og vi har derfor bestemt oss for å justere ferdselsrettighetsarbeidet, sier Stian Bergeland, som er leder i NOTS.

NOTS kjernearbeid er å arbeide for terrengsyklisters tilgang til stier i skog og utmark. De siste årene har arbeidet innebåret å sende innspill til høringer om verneforslag, og i 2015 leverte organisasjonen innspill til nesten 70 foreslåtte verneområder. NOTS har også fulgt opp med kontakt med sentrale myndigheter, og mener selv de har hatt ganske god gjennomslagskraft.

– Vi har uten tvil satt terrengsykling på agendaen, på en positiv måte, sier Bergeland, som er stolt av det organisasjonen har fått utrettet.

– Vi regner friluftslivsmeldingen (Stortingsmelding nr. 18 2015/2016) som det viktigste resultatet av arbeidet vi har gjort lokalt og sentralt, sier han.

Les også: Det største vi har oppnådd

Den nye friluftslivsmeldingen, som ble lagt fram sist fredag, viser at NOTS har fått gjennomslag for mange av sine kjernesaker.

Derfor vil NOTS sentralt legge enda større vekt på å jobbe på nasjonalt plan for å sikre ferdselsrettighetene til terrengsyklister og sørge for at disse i enda større grad blir nedfelt i politiske føringsdokumenter framover. Det vil tvinge forvaltningen til å ta større hensyn til syklistenes rettigheter til å sykle på stier i utmark når nye verneplaner skal vedtas, noe som ikke alltid er tilfellet i dag.

Les også: Forvaltningen forbyr sykling der myndighetene vil åpne

Må justere arbeidsmetode
Friluftsmeldingen er en stor seier, men måten NOTS har jobbet på til nå, vil ikke være bærekraftig for den frivillige organisasjonen i framtida.

– NOTS er en frivillig organisasjon, og vi er fremdeles en liten organisasjon. Det tærer på ressursene å mene noe om 70 foreslåtte verneområder. Denne framgangsmåten er ikke bærekraftig for en organisasjon av vår størrelse, sier Bergeland, og understreker at NOTS er helt avhengig av at medlemmene bidrar.

– Innspillene våre blir bedre når vi får hjelp av lokalkjente, og det har vi altfor sjeldent fått, sier Bergeland.

Bergeland oppfordrer folk med lokalkunnskap til å bidra med innspill til høringer, slik at stisykling blir tatt med i forvaltningsplanene.

En oversikt over pågående høringer finnes her

Saken fortsetter under

NOTS Drammensmarka - Foto Torstein Heen 1400x924
NOTS vil dele oppgavene mer effektivt framover. NOTS sentralt skal jobbe på nasjonalt plan, mens lokallagene tar de regionale sakene. Foto: NOTS Drammen og Omegn

NOTS vil dele oppgavene mer effektivt framover. NOTS sentralt skal jobbe på nasjonalt plan, mens lokallagene tar de regionale sakene. Foto: NOTS Drammen og Omegn 

Tydeligere fordeling av oppgavene
NOTS legger opp til en tydeligere fordeling av oppgavene mellom NOTS sentralt og lokallagene. Kort oppsummert betyr det at NOTS sentralt tar ansvaret for prosesser som er viktige fra et nasjonalt ståsted. Lokallagene tar ansvar for lokale høringer der de mener det er nødvendig.

– Det betyr at medlemmer må ta kontakt med NOTS dersom de ønsker at NOTS skal foreta seg noe, ellers er det ingen automatikk i at vi gjør det, forklarer Bergeland, som tror disse grepene vil øke organisasjons kapasitet.

– Med erfaringene fra fjoråret i minne og friluftslivsmeldingen nettopp offentliggjort, mener vi dette vil gi mer effektiv bruk av vår frivillig donerte tid, og at vi vil oppnå vel så gode resultater på denne måten, sier Bergeland, som har flere eksempler på at framgangsmåten bærer frukter.

– Vi har gode erfaringer med at dette fungerer. Et eksempel er Sørmarka friområde i Stavanger kommune. Lokalpersoner ba oss engasjere oss. Vi samarbeidet med dem om å forberede innspill til høringen om disposisjonsplanen. Når planen skulle diskuteres i kommunalstyret for miljø og utbygging, tok de lokale kreftene over og bidro til at sykling fremdeles er lov i hele Sørmarka, sier han.

Les også: NOTS kan miste halve slagkraften

Stian Bergeland - Kristoffer Kippernes
NOTS leder Stian Bergeland. Foto: Kristoffer H. Kippernes

NOTS leder Stian Bergeland. Foto: Kristoffer H. Kippernes

Publisert 15. mars 2016 kl 07.00
Sist oppdatert 15. mars 2016 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen