HVOR?
  • Kommune: Trondheim
  • Lengde: 0-10 km
  • Tidsbruk: ikke angitt
  • Vanskelighetsgrad: 3. middels krevende

Rutebeskrivelse

Trønderbyen med Nidarosdomen og Rosenborg FK.

Det er mer å se enn de mest sentrumsnære attraksjonene i Trondheim. Fra Byåsen - vest for Trondheim finner du kanskje noe av Norges beste stisykling.

  • Vanskelighetsgrad: 4 - middels krevende

  • Lengde: Ca. 7 kilometer

  • Høydeforskjell: Ca. 320 meter

  • Startpunkt: Parkeringsplass ved Bekken, ved Estenstadmarka.

GPS-spor til alle turene finner du på gps.terrengsykkel.no. Disse kan du laste ned og se nærmere på. Har du en GPS med kartvisning, kan du følge sporet når du sykler.

Følg grusveien ut fra parkeringsplassen, skilting mot Liaåsen og Styggdalen. På toppen av en lang grusklatring skal du ta til høyre, skiltet mot Liaåsen. På toppen av den steinete klatringen skal du ta til venstre på bred sti.

Fortsett opp bratt klatring til den flater ut. Når du kommer til første stikryss, ta til høyre på sti og noe flatere terreng.

Liten bakketopp, skal du ta første sti inn til høyre. Kommer ut på åpent parti, ta til venstre på sti. Først bred sti, så smalere.

Følg stien. Kommer en klatring, etter første lille topp går det en sti opp til venstre. Ta denne. Ut på mer etablert sti til høyre, og så til venstre i neste Y-kryss mot Liaåsen. På toppen av Liaåsen skal du snu 180 grader, og ta inn på smal sti. Denne krysser rett over en bred sti, fortsett inn i skogen på andre siden.  

Følg samme sti snaue to kilometer tilbake. Så i slak utforkjøring tar du til venstre på sti. Hold helt til høyre i et litt uoversiktlig kryss ved kraftgata ned mot Tomsetmyra. Følg kraftgata og ta høyre på sti inn i skogen. Stien går ut mot kraftgata igjen. Kryss en mer etablert sti og hold rett fram. Du kommer ut på en bredere sti til høyre ved Tomsetmyra, her får du teknisk klatring. Hold til venstre i neste stikryss, og følg grusveien tilbake til parkeringsplassen ved Bekken. 

Hvis du har lyst til å utforske mer, har vi samlet noen tips til stisykling i Trondheim.

Oversiktskart over Trondheim med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.
Oversiktskart over Trondheim med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.