Skal bidra til fortsatt fred i skogen

Det nye lokallaget til NOTS har ambisjoner om å bygge broer over mer enn elver og bekkefar.

Sist oppdatert: 3. november 2015 kl 07.00
Torstein Heen brenner for å redusere konfliktnivået og tilrettelegge for at ulike brukergrupper skal kunne ha glede av marka. Foto: Privat
Torstein Heen brenner for å redusere konfliktnivået og tilrettelegge for at ulike brukergrupper skal kunne ha glede av marka. Foto: Privat
Lesetid: 4 minutter

FAKTA NOTS

  • Etablert 2004 av en gruppe terrengsyklister som så behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser.

  • NOTS er en uavhengig interesseorganisasjon og et talerør for alle terrengsyklister i Norge.

  • NOTS skal arbeide for terrengsyklistenes rettigheter.

  • NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.

  • NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og andre organisasjoner for å nå sine mål.

  • Les mer om NOTS 

– Presset på marka øker når flere og flere sykler, og det er klart at mer bruk fører til mer slitasje, men når folk begynner å snakke om forbud helt automatisk, da må vi inn på banen og møte kritikken med saklig informasjon og være en motvekt til alt dette, sier Torstein Heen.

Han er en del av interimstyret i det nye lokallaget, og gleder seg til 26. november når NOTS Drammen og Omegn formelt stiftes. Det nye laget dekker både Drammen, Sande, Svelvik, Røyken, Hurum, Lier, Nedre og Øvre Eiker, og skal fronte terrengsyklistenes interesser både overfor andre brukere og interesseorganisasjoner, og innad i egne rekker.

– Vi har fungert som brannmenn her i lang tid, men nå ser vi at det er på tide å få etablert et formelt lokallag. Vi aner konturene av noe som kan utvikle seg i negativ retning, sier Heen.

Heen understreker at det generelt er en god tone mellom ulike brukere i Drammenområdet, og at stisyklistene samarbeider med både Drammensmarkas Venner og DNT Drammen om vedlikeholdsprosjekter, klopping og merking. Det er tiltak som gir alle brukerne en bedre opplevelse i naturen, sier han.

Les også: Østmarkas venn    

Saken fortsetter under

Klopping NOTS Drammen - Foto Simen Filseth 1400x924
Klopping er en viktig del av tilrettelegging og vedlikehold, og en sentral del av NOTS arbeid. Foto: Simen Filseth

Klopping er en viktig del av tilrettelegging og vedlikehold, og en sentral del av NOTS arbeid. Foto: Simen Filseth

Stigende konfliktnivå
Heen ser med bekymring på brukerkonfliktene som ulmer i Oslo-området, og vil avverge at tilsvarende oppstår i Drammensmarka. Han frykter at slike konflikter kan føre til sykkelforbud for deler av marka, men tror at med et aktivt lokallag på banen, kan unødvendige restriksjoner og konflikter unngås før de oppstår.

– Vi ser blant annet at vernesaker i stadig større grad bærer preg av å ha forbud mot sykling automatisk bakt inn i grunndokumentene. Da føler vi at vi må inn å være med på høringsuttalelser, og sørge for at stisyklister også i framtida skal kunne sykle i skogen, sier Heen.

Les også: Diplomatene i Hakkebakkeskogen 

– Vi hører om misnøye blant turgåere rundt omkring her i strøket også, det har vært en og annen bøllete syklist som har hatt for stor fart i områder der det er mange turgåere, og det har vært reist kritikk om slitasje på stier i noen områder, blant annet rundt Solbergelva, sier Heen, som presiserer at bruk ikke er synonymt med permanent slitasje.

– Vi ser jo mer og mer hjulspor i skogen, men naturen henter seg fint inn igjen. Syklister sliter ikke nødvendigvis mer på stiene enn andre brukere, men at de sliter annerledes. Derfor er det viktig å drive holdningsskapende arbeid blant syklistene og andre brukergrupper, fronte stivettreglene, og informere ferske stisyklister om at de ikke bør oppsøke sårbart terreng når det er veldig vått, slik at vi ikke ødelegger mer enn nødvendig, sier Heen.

Les også: Jeg har aldri møtt en sur stisyklist   

Saken fortsetter under

NOTS Drammen - Foto Privat 720x
Selv om det stadig blir flere som sykler i skogen, er forbud mot stisykling er en dårlig løsning. Foto: Torstein Heen

Selv om det stadig blir flere som sykler i skogen, er forbud mot stisykling er en dårlig løsning. Foto: Torstein Heen

Søker flere engasjerte hoder
Heen er en av de tre kandidatene til det nye styret, men ideelt bør styret ha fire til seks medlemmer. Han håper også at det nye lokallaget kan knytte til seg personer med kompetanse på regnskap, og folk som har erfaring med høringsuttalelser og offentlig saksgang.

– Det behøver ikke være folk som er med i styret, men vi trenger folk med kompetanse som kan bidra, sier Heen, og understreker at et styreverv på ingen måte er noen heltidsjobb.

Dessuten håper lokallaget også å få en god generell medlemsmasse i distriktet.

– Det er bare å melde seg inn i NOTS via de sentrale nettsidene, så blir man automatisk plassert inn i riktig lokallag, sier Heen.

Les også: Pioneren åpnes endelig   

Trenger flere aktive lokallag
Heen oppfordrer samtidig andre til å etablere egne lokallag i sine nærmiljøer.

– Slik det er nå, er det for mye trykk på NOTS sentralt og for lite aktivitet i lokallag rundt omkring i landet. Det handler om å flytte fokus til rett sted. Lokallagene skal være med i debatter på sine områder, og så skal NOTS sentralt ta det overordnede. De skal bistå lokallagene med sin kompetanse, for eksempel på det å skrive gode høringsuttalelser til vernesaker, sier Heen, og legger til at det ikke er noen kjempesak å etablere et lokallag.

– Alt som trengs er et styrevedtak i NOTS sentralt, men det er ingen stor sak, sier han.

Facebook-siden til NOTS Drammen og Omegn er oppe og går, og allerede før styret er formelt på plass er de to av interimstyremedlemmene invitert til debatt og temakveld om sykling og friluftsliv i Buskerud. Forumet arrangeres 18. november, og består av blant annet av representanter fra Naturvernforbundet, flere av kommunene i området, DNT Drammen, FNF og Oslo og Omegns Friluftsråd. 

NOTS Drammensmarka - Foto Torstein Heen 1400x924
Det er god plass til alle brukere i Drammensmarka, der NOTS nå etablerer et eget lokallag fra 26. november. Foto: Torstein Heen
Publisert 3. november 2015 kl 07.00
Sist oppdatert 3. november 2015 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen