Diplomatene i Hakkebakkeskogen

Det er ingen hemmelighet at det kan forekomme knurring når flere skal bruke de samme stiene. I ti år har NOTS jobbet for norske terrengsyklisters interesser, både innad i egne rekker og selvsagt utad i samfunnet og mot andre brukergrupper.

Sist oppdatert: 17. oktober 2014 kl 23.48
NOTS jobber for norske terrengsyklisters interesser, og har blant annet avverget at blåmerkede stier stenges for syklister. Foto: NOTS
NOTS jobber for norske terrengsyklisters interesser, og har blant annet avverget at blåmerkede stier stenges for syklister. Foto: NOTS
Lesetid: 4 minutter

FAKTA NOTS

  • Etablert 2004 av en gruppe terrengsyklister som så behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser.

  • NOTS er en uavhengig interesseorganisasjon og et talerør for alle terrengsyklister i Norge.

  • NOTS skal arbeide for terrengsyklistenes rettigheter.

  • NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.

  • NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og andre organisasjoner for å nå sine mål.

  • Mer om Norsk Organisasjon for Terrengsykling 

STIVETTREGLENE

1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

– Det aller viktigste vi har oppnådd er å være en stemme for terrengsyklistene å verne både rettighetene og pliktene til de som liker å sykle i skog og mark, sier Rickard Sundell, som er presseansvarlig i Norsk Organisasjon for Terrengsyklister.

Fryd og fred i skogen
Det er ingen hemmelighet at det kan forekomme knurring når flere skal bruke de samme stiene. Derfor har NOTS blant annet utarbeidet stivettreglene, som et bidrag til å senke konfliktnivået mellom ulike brukergrupper i terrenget, og for å ta vare på naturen.

NOTS ble etablert i 2004, og har rundt 1000 medlemmer over hele landet, men flest i Oslo-området. Så langt har NOTS blant annet avverget at blåmerkede stier stenges for syklister.

Liten tro på forbud
– Friluftsloven og Allemannsretten sikrer at det er lov å sykle på sti i Norge. Men det gjelder å finne spilleregler for samarbeid i skogen. Det er plass til alle hvis vi alle ferdes i Marka med vett, mener Øyvind Rørslett som leder i NOTS Oslo og Omegn.

– Forbud har egentlig lite for seg. Hvem skal håndheve dem? Da blir det bare munnhuggeri og ufred, sier Rørslett, som også tror forbud kan bidra til mer gnisning i stedet for orden.

– Det handler mer om å snakke med de ulike brukerne, og se deres utfordringer, sier Rørslett.

Brobyggere – bokstavlig talt
NOTS jobber også for å gjøre Marka bedre for alle. De er med og bygger klopper og vedlikeholder stier. De har utarbeidet Stivettreglene og jobber for å fremme hensynsfull sykling og gode holdninger blant syklistene.

– Vi har et godt samarbeid med blant annet Skiforeningen og Den Norske Turistforeningen, sykkelklubber, rittarrangører, Fylkesmannen og kommunen, sier Rørslett.

Men Rørslett opplever også at mange har lagt stisyklistene for hat, og helst vil stenge dem ute fra stiene i Marka.

– Naturvernerne mener at vi ødelegger stier, og at det ødelegger naturopplevelsene for andre brukere. Venneforeningene hevder at vi sliter for mye på stiene. Myndighetene er allment positive, men når de får klager fra folk så vil de gjerne gjøre noe og så sitter de inne på kontorer og klekker ut forslag som ikke egner seg i praksis, sier Rørslett.

– Vi skal finne løsninger, og er avhengige av å samarbeide med naturvernere, venneforeninger og myndighetene.

For mange ritt i Østmarka?
Det er noen områder der det er mer trøbbel enn andre. NOTS er en nasjonal organisasjon, men Oslo-Marka er spesielt betent fordi det er så mange som vil bruke Marka.

I området rundt Skullerudstua i Østmarka er det en stor konsentrasjon av terrengsykkelritt, og det er særlig en løype som brukes der. Da blir det for det første mye press på denne løypa i forbindelse med trening og konkurranser, samtidig som det blir en del slitasje. Her jobber NOTS med Oslo og Omegn Friluftsråd, rittarrangørene og sykkelklubbene for å få til egne rittløyper, og for å se om rittene kanskje kan flytte seg litt rundt.

– Vi føler at klubbene og rittarrangørene er flinke til å prøve å finne løsninger, sier Rørslett.

Trenger nytt blod
I november holder NOTS årsmøte, og nå søker organisasjonen nye koster til styret. Her er det mye å ta tak i, sier Sundell, som mener NOTS er altfor anonyme og at organisasjonen trenger flere å spille på.

– Vi trenger nytt blod i styret, nye og hyggelige ildsjeler som kan være med på å utvikle NOTS og løfte oss til neste nivå. Høyest på ønskelisten er resurssterke ledertalenter og kommunikatører. Vi må vise verden hva vi gjør, hva vi har gjort, og hva vi har lyst til å få til i fremtiden, sier Sundell offensivt.

Mer om NOTS og årsmøtet 2014

Rickard Sundell - 2014 - Team Ibis
Rickard Sundell er ivrig både på hjul og på møtefronten. Foto: Team Ibis
Publisert 17. oktober 2014 kl 23.49
Sist oppdatert 17. oktober 2014 kl 23.48
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen