DIRTT, som står for Developing Inter-European Resources Trail builder Training, er et treårig prosjekt som skal utvikle et profesjonelt utdanningsprogram for planlegging, design, bygging, vedlikehold, forvaltning og prosessledelse av tilrettelagte stier og stiprosjekter. 

Prosjektet støttes med 387 731 Euro (tilsvarende 3.88 millioner kroner) gjennom ERASMUS+ midler fra EU over tre år, og skal koordineres av Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg.