Flere bryter loven uten å vite det

Strenge regler for sykling i nasjonalparker gjør mange syklister til lovbrytere uten at de selv er klar over det. Forvalterne ønsker å nå ut til flere med regelverket.

Sist oppdatert 21. april 2023 kl 08.58
sykling i nasjonalpark
LOVLIG: Å sykle umotorisert sykkel langs denne grusveien inn til Rondvassbu, er et unntak fra et ellers ganske strengt regelverk for sykling i Rondane nasjonalpark. Foto: Kristoffer H. Kippernes.

I Norge kan du stort sett sykle hvor du vil i utmark, men i nasjonalparker er regelverket strengere, av hensyn til natur og dyreliv.

– Utfordringen med sykkel, på lik linje med for eksempel kiting om vinteren, er at det gir mulighet til å komme lenger inn i sårbare områder på kortere tid. Det er rett og slett sånn at enkelte områder bør være frisoner for dyrelivet. Elsykkel gir en enda større mulighet for dette, og er definert som motorferdsel i verneforskriftene. Enkelt forklart vil det si at det kun er lov til å sykle med elsykkel der det er lov til å kjøre personbil.

Det sier Eirin Berge, som er forvalter for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. De som jobber i forvaltningen er bekymret over utviklingen hvor de registrerer stadig større ferdsel i områdene.

Villreinen har fått rødt lys

Den klart viktigste årsaken til at sykling i nasjonalparkene er regulert er villreinen.

– Villreinen som har nasjonalparkene som deler av sine leveområder har i dag store utfordringer. De bruker mindre og mindre av områdene og viktige trekkveier opphører på grunn av menneskelig ferdsel, sier Berge.

I 2022 kom de første resultatene av en vurdering av tilstanden til villreinen, kalt «Kvalitetsnorm for villrein», som forteller om tilstanden i de ulike villreinområdene.

I vurderingen fikk både villreinområder i Knutshø, Snøhetta og Rondane rød lyst, altså vurdert til at det står dårlig til med villreinen.

– Med andre ord viser mange års forskning og datainnsamling, sammen med erfaringsbasert kunnskap at vi er nødt til å ta grep hvis vi vil ha levedyktige villreinstammer i framtida. Det er også viktig å poengtere at villreinen blir sett på som et barometer for naturtilstanden ellers. Har villreinen det bra, står det bra til med naturen ellers og vice versa.

Forvalteren har ikke tall på hvor mange dette gjelder, men sier at det har vært flere observasjoner av syklister i områder hvor sykling er forbudt enn tidligere.

– Tror dere mange bryter loven uten å vite det?

– Det er det vanskelig å si noe konkret om, men vår erfaring er, at de som besøker nasjonalparkene ønsker å ta vare på naturen. Vi ser at vi har forbedringspotensial på informasjonssiden. En viktig del av vårt arbeid er å gi gjestene de verktøyene de trenger for å ha mulighet til å ta valg som er til fordel for naturen.

sykling nasjonalpark
ØKT REKKEVIDDE? Den økte rekkevidden elsykler gir, er en av grunnene til bekymring for utviklingen rundt sykling i nasjonalparker. Her fra Rondane, hvor det er lov å sykle umotorisert på grusveien til Rondvassbu. Foto: Kristoffer H. Kippernes

Regelverket

Mens elsykkel på sti i utmark i stor grad ble gjort lovlig i 2017, finnes det likevel unntak. Nasjonalparker er ofte et slik unntak, hvor elsykkelen fortsatt regnes som et motorisert kjøretøy - også når motoren er skrudd av.

Verneområdene i Norge er skiltet både ved innfallsporter og langs grenser, men forvalterne ser at det kan være krevende å informere godt nok.

– Vi har full forståelse for at det er krevende å finne ut av hva og hvor ulike aktiviteter er lov og ikke, og vi ønsker å oppklare dette som best vi kan. At du er i en nasjonalpark er umulig å se med det blotte øyet i terrenget, da de små verneskiltene med riksvåpenet ikke står overalt. Vi har ikke mulighet til å merke alle mulige innfallsporter, men må prioritere de mest trafikkerte. I Dovrefjell-Sunndalsfjella er det skiltet med sykkelforbud på de innfallsportene der vi har erfaring med at det sykles.

sykling i nasjonalpark
INFORMASJONSARBEID: Dette kan være et typisk skilt du møter i en nasjonalpark - men det sier lite om hvilke ferdselsregler som gjelder. Foto: Kristoffer H. Kippernes.

Vil ikke bruke pekefinger

Både for nasjonalparkene Rondane og Dovrefjell jobbes det nå med å kommunisere ut hva som gjelder av regler.

– Fysisk har vi skilting ved populære innfallsporter og brosjyrer. Ellers prøver vi å nå ut til flest mulig i planleggingsfasen av turen gjennom våre nettsider og SoMe-kanaler. Vi har hatt begrensede ressurser til å jobbe med dette fram til nå, men kommer til å legge mer trykk på dette framover. Det må også sies at det er veldig viktig for oss at det ikke kun blir pekefinger og snakk om forbud, men at det handler om god informasjon om hvorfor regelverket er som det er.

Nasjonalparker i Norge

  • Norge har 40 nasjonalparker, og i tillegg 7 nasjonalparker på Svalbard.

  • Nasjonalparker er blant de fire viktigste verneformene i Norge, i tillegg til landskapsvernområder, naturvernområder og marine verneområder.

  • En oversikt over nasjonalparkene i Norge finner du her.

Kilder: Miljødirektoratet.no, regjeringen.no

Publisert 17. april 2023 kl 15.53
Sist oppdatert 21. april 2023 kl 08.58
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen