Nå skal forskriftene om sykling i nasjonalparker og landskapsvernområder gjennomgås og revideres, og tiltakene som beskrives i Stortingsmeldingen skal konkretiseres. Dette skal skje innen 2020, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han presenterte den nye handlingsplanen i Oslo i dag. 

NOTS jubler over den nye handlingsplanen som Regjeringen la fram i dag. Planen skal konkretisere Stortingsmeldingen natur som kilde til helse og livskvalitet