/ NOTS

Åpner enorme områder for stisykling

Jubel i NOTS da Friluftsmeldingen ble vedtatt i Stortinget på torsdag: Nå er regelen at sykling på sti er tillatt, også i verneområder.

Sist oppdatert 24. oktober 2016 kl 07.00
Stortinget vedtok Friluftsmeldingen som regjeringen la fram i mars, der det står at sykling på sti i nasjonalparker og verneområder som hovedregel skal være tillat. Foto: Wikimedia
Stortinget vedtok Friluftsmeldingen som regjeringen la fram i mars, der det står at sykling på sti i nasjonalparker og verneområder som hovedregel skal være tillat. Foto: Wikimedia

20. oktober behandlet Stortinget Friluftsmeldingen som kom i mars, og etter behandlingen ser det ikke ut til at det har vært innvendinger mot å åpne verneområder for sykling på eksisterende stier, sier Vidar Gundersen, som har hovedansvaret for vernesaker i NOTS. 

Så langt har sykkelforbud eller restriksjoner på sykling vært regelen heller enn unntaket i nasjonalparker og verneområder. Nå skal det bli motsatt: hovedregelen skal være at sykling er tillatt, med restriksjoner eller forbud kun i de tilfeller der sykling påvirker verneverdiene negativt.

– Dette betyr at det vil komme forslag til revisjon av verneforskriften for flere verneområder på høring i tiden fremover. I første runde vil nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene bli revurdert med tanke på sykling. Men det er ingen automatikk som gjør at det vil bli lov å sykle på slike steder over natten, sier Gundersen.

Les også: Terrengsykkelferie i Rondane? Plutselig er det en mulighet 

Leder i NOTS Stian Bergeland er glad for at stortingsmeldingen som ble lagt fram i mars nå er vedtatt, nesten uten vesentlige innvendinger og endringer. I stortingsmelding 18 “Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet” står det nemlig at: 

“(Det kan) stilles spørsmål ved om dagens generelle regulering av sykling er nødvendig av hensyn til slitasje. Forskning kan tyde på at terrengsykling ikke uten videre sliter ned stier og vegetasjon i særlig større grad enn fotturister.”

– Dette er hentet ordrett fra NOTS høringsinnspill, og for meg som leder av NOTS er dette det største vi har oppnådd i år. Her viser vi virkelig at vi taler terrengsyklistenes sak, og dette viser at vi i NOTS klarer å sette sykling på agendaen i en stortingsmelding, sa Bergeland i mars.

–  Det er NOTS som har fått regjeringen til å skjønne at det ikke er noen grunn til å forby sykling på sti på generelt grunnlag og utfra slitasjehensyn, sier han.

Les også: – Det største vi har oppnådd 

Slutt på automatisk forbud
Bergelands erfaring er at det ofte har blitt innført sykkelforbud eller restriksjoner på sykling nærmest automatisk når det er snakk om verneområder. Samtidig understreker han at NOTS også har forståelse for at noen verneområder må stenges for sykling. 

– Vi har ikke noe problem med forbud eller restriksjoner på sykling så lenge det er basert på kunnskapsgrunnlag. Men det har slike forbud og restriksjoner i stor grad ikke vært så langt, sier Bergeland, og trekker fram Hardangervidda som et eksempel på et slikt område.

– På Hardangervidda er det mye villrein, og der forstår vi at alle som ferdes må ta ekstra hensyn, og at det i ytterste konsekvens må underbygges med ferdselsrestriksjoner i visse områder.

Saken fortsetter under

Papirarbeid NOTS - Foto NOTS 1400x933
Mye arbeid gjenstår: Nå skal alle verneforskriftene opp til ny behandling på rekke og rad. Foto: Vidar Gundersen/NOTS

Mye arbeid gjenstår: Nå skal alle verneforskriftene opp til ny behandling på rekke og rad. Foto: Vidar Gundersen/NOTS

Enormt arbeid i vente
Med vedtaket i Stortinget ser NOTS også starten på et kapitel omfattende arbeid. Mange verneområder har verneforskrifter med sykkelforbud eller restriksjoner på sykling. Nå skal regjeringen jobbe med å speilvende forskriftene. Da blir det mye å ta tak i framover.

– Vi har gått i bresjen for å utarbeide og levere høringsuttalelser til alle relevante verneområdene som har vært ute på høring i 2015 og 2016: Det var over 50 bare i fjor og omtrent like mange i år. Nå skal i teorien disse verneforskriftene komme opp til høring på rekke og rad om igjen, og det må følges opp, og det blir en formidabel jobb. Den jobben må terrengsykkelmiljøet nå ta større del i. NOTS sentralt kommer ikke til å kunne gjøre det i samme grad som vi har gjort tidligere, sier Bergeland.

Gundersen er enig, og sender en oppfordring til NOTS medlemmer om å bidra og bistå i jobben.

– Det innebærer at NOTS’ lokallag og medlemmer må engasjere seg i å gi innspill til høringsforslagene. I den grad forslagene blir konkrete på hvilke stier som skal åpnes for sykling, er vi avhengige av at lokalkjente hjelper oss med å gi saklige høringsuttalelser, og vi må være forberedt på å synfare flere av områdene, sier han.

Syklistene må ta ansvar
Gundersen er også bekymret for hvordan vedtaket blir presentert i media.

– Jeg personlig er redd det vil sette sykling i utmark på dagsordenen på en måte som kan gi negativ oppmerksomhet i media, så her har terrengsykkelmiljøet en viktig oppgave i å være gode ambassadører når vi ferdes på sti, sier han.

NOTS Stivettregler for terrengsyklister

1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Mer om Norsk Organisasjon for Terrengsykling 

Som abonnent på et av Fri Flyts magasiner får digital tilgang på alle plussartikler. Se for eksempel:

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen. 

Publisert 24. oktober 2016 kl 07.00
Sist oppdatert 24. oktober 2016 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen