Det ligger ann til å bli en travel helg for gjengen i Drammen Bike Park når stolheisen åpner kommende helg.

Drammen har masse bra sykling i tillegg til den heisbaserte og med et løft i heisen når du mer enn "bare" det de tilbyr i skianlegget. Syklistene i Drammen er aktive og fra før har du kanskje hørt om Aron Huckeforening hvor de ønsker å senke terskelen for hva som kan kalles "høkking" og ikke, og Herja Endurolaug som jobber for å fylle jentenes behov for sosialt fellesskap.