– Det er mye svære hopp å se på film og YouTube, men det er ikke nødvendigvis slik at det må være stort og drøyt for å være gøy. Poenget med Huckeforeningen er å ta det litt ned, holde en lav terskel og vise at små dropp og hopp kan være vel så moro, sier Svenn Fjeldheim, som er en av initiativtakerne til Aron Huckeforening.

– Vårt motto er at ingen hopp eller dropp er for små, men mange er alt for store. Du kan føle deg helt konge på små hopp, og den mestringsfølelsen og selvtilliten du får fra det merker vi godt i hele gruppa, sier han.