HVOR?
  • Kommune: Bergen
  • Lengde: 20-30 km
  • Tidsbruk: ikke angitt
  • Vanskelighetsgrad: 3. middels krevende

Rutebeskrivelse

Stisyklingen i Bergen er kjent for å være bratt.

Syklingen her er ofte litt våtere enn du finner andre plasser og også relativt teknisk.

Mens de fleste turene fra Bergen er toppturer, er dette en mer klassisk stitur. Merk: det er fortsatt bæring av sykkel.

  • Vanskelighetsgrad: 4 - middels krevende

  • Lengde: Ca. 14 kilometer

  • Høydeforskjell: Ca. 540 meter

  • Startpunkt: Idrettsplassen på Knarvik

GPS-spor til alle turene finner du på gps.terrengsykkel.no. Disse kan du laste ned og se nærmere på. Har

du en GPS med kartvisning, kan du følge sporet når du sykler.

Fra parkeringsplassen ved Idrettsplassen på Knarvik, følg grusveien nordover mot vannreservoiret. Etter omtrent én kilometer, ta av til høyre på sti mot Indregardsfjellet like før vannreservoiret.  

Her følger du stien langs nedre del av åsen nesten til enden. Stien snur nesten 180 grader og går nordøst igjen. Her må det påregnes en god del bæring, da terrenget er knotete oppover. For de som er ivrige på crux og å bryne seg på tekniske utfordringer i oppoverbakke, finnes det plenty av muligheter i furuskogen. 

Når man kommer opp på platået på ryggen er det noe åpen sti et stykke, og utsikt vestover mot Meland og Askøy. Utfordrende og teknisk sykling. Etter noen hundre meter går stien inn i tett furuskog. Her skal du holde stien langs åsryggen en god stund. Stien går tidvis inn og ut av skogen og har alt i fra superflyt på jordbunn, til teknisk knot med steiner og røtter.

Ved enden av stien kommer man ut på Riksvei 57, se opp for biler. Følg Riksvei 57 ca. 700 meter og ta til venstre inn på en sidevei. Følg denne ca. én kilometer og ta til venstre på sti, skiltet mot Tveitavarden. Nyt utsikten fra varden og fortsett på sti til første stikryss. Her skal du ta til venstre og holde retning sørover. Følg stien helt til Riksvei 565. 

Sykle så opp Isdalen på asfalt og ta av på en kjerrevei. Her passerer du et gårdstun, vis hensyn. Deretter følger en klatring på sti til et av de første stikryssene på turen. Her tar du til høyre og så rett frem i neste kryss. Stien krysser veien og fortsetter helt ned til parkeringsplassen. 

Stipatruljen tok turen til Bergen, og du kan se hvordan det så ut under:

Hvis du ønsker å sykle andre turer i området, har vi her noen anbefalinger til stisykkelturer som vi har syklet selv.

Oversiktskart over Bergen med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.
Oversiktskart over Bergen med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.