Det er et nytt år og nye muligheter. 

Med store lokale forskjeller i vær og temperaturer er også sykkelsesongen 2021 i gang for mange stisyklister