Stibyggingen i Hallingdal går for full maskin. I regionen er det planlagt å ferdigstille 42 kilometer med nye stier i 2021, og flere prosjekter er underveis. 

Det er Tråkk´n´Roll SA som koordinerer felles prosjektet som går på tvers av seks Hallingdal-kommuner og ideelle sti-organisasjoner. Nå har finansieringen av kommende år fått et løft - i en pressemelding opplyser nå Tråkk´n´Roll SA at Sparebank1 Hallingdal Valdres går inn med nye 4,8 millioner. Da har banken tilsammen bidratt med 10, 8 millioner til stibyggingen

Annonse

Leder i Tråkk´n´Roll SA, Lars Wraae Jensen er naturlig nok glad for bidraget, og mener det kommer på et spesielt bra tidspunkt. 

– Pandemien vært hard for lokale barn og unge, som har måttet forholde seg til sosiale begrensninger og ved flere anledninger opplevd at organiserte trenings- og aktivitetstilbud har vært stengt ned. Situasjonen setter to streker under viktigheten av gode utendørs aktivitetsarenaer. Attraktive sykkelanlegg vil ha stor tiltrekningskraft på lokale barn og ungdommer, som her får en arena hvor de kan holde seg i aktivitet og regjere fritt i kreativ lek. Bankens gave kommer i en tid hvor vi virkelig trenger utviklingen – men hvor næringens løfteevne er redusert. Dette skaper fornyet optimisme.

I kommende prosjektfase i Hallingdal er det snakk om investeringer for 53,8 millioner, fordelt på 2021 og 2022.

Støtten fra Sparebankstiftelsen Hallingdal inngår i neste utviklingsfase som skal gi 15 nye stier og anlegg, fordelt på 3 ferdighetsparker, 1 pumptrack og 43 km sykkeloptimert sti. 

  • Flå/Høgevarde: Til sammen 19,1 km tilrettelagt sti, fra grønn til rød vanskelighetsgrad

  • Nesbyen: 3,5 km blå flytsti fra Trytetjern til sentrum

  • Geilo: Videreutvikling av stisenter ved Ustedalsfjorden med 3 nye stier på totalt 1,3 km.

  • Hemsedal: Rød flytsti fra toppen av Hollvinheisen til sentrum på 7,1 km og flerbrukssti ved heisens toppstasjon på 1,7 km.

  • Gol/Golsfjellet: 5,7 km opparbeidet sti mellom Storefjell og Bualie og totalt 3 ferdighetsoarker/pumptracks

  • Ål: 3,5 km sentrumsnær sti på i blå og rød gradering