/ NOTS

– Forvaltningen følger ikke demokratiske prosesser

NOTS mener forvaltningen somler bevisst for å få igjennom verneforslag med sykkelforbud.

Sist oppdatert: 9. mai 2017 kl 07.00
Finnskogsleden er ett av mange verneområder i Hedmark der Fylkesmannen bevisst omgår gjeldene føringer fra regjeringen og Stortinget. Foto: Björn Falkevik
Finnskogsleden er ett av mange verneområder i Hedmark der Fylkesmannen bevisst omgår gjeldene føringer fra regjeringen og Stortinget. Foto: Björn Falkevik
Lesetid: 4 minutter

NOTS ansvarlig for vernesaker, Vidar Gundersen, er oppgitt over forvaltningens bevisste omgåelse av gjeldene føringer fra regjeringen og Stortinget i forbindelse med den nye Stortingsmeldingen ”Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet” som ble vedtatt i 24. oktober 2016. Friluftslivsmeldingen sier spesifikt at sykling på opparbeidet sti i utmark er tillatt.

Les også: Det største vi har oppnådd 

Gundersen trekker fram Hedmark som et skrekkeksempel, der det er over et dusin konkrete verneforslag hvor tilrådingen til miljødirektoratet foreslår forbud mot sykling på sti i alle tilfeller, basert på regelverket fra før kongelig resolusjon av 12.12.2014 og Stortingsmeldingen om friluftsliv som ble vedtatt i 2016.

– Her har vi en Fylkesmann som tviholder på en over tre år gammel mal og lar være å følge demokratiske normer. De nye føringene fra regjeringen og Stortinget sier at nå skal det være veldig gode naturfaglige begrunnelser for å forby sykling i verneområder. Men i disse tilfellene framgår det ikke av høringsforslagene hvorfor sykling skal forbys. Det er ikke i tråd med det regjeringen og Stortinget har sagt. Vi ønsker å synliggjøre dette, sier Gundersen.

Han trekker blant annet fram et område på Finnskogen der Finnskogleden går tvers igjennom, og hvor det er bestemt at det skal være lov å sykle på Finnskogleden.

– De skriver i tilrådningen at de vil tillate sykling på Finnskogleden og tilstøtende stier, men de har glemt å endre ferdselsbestemmelsen i verneforskriften. Det mener vi er en saksbehandlingsfeil.

Les også: Forvaltningen forbyr sykling der myndighetene vil åpne 

I brevet fra NOTS til Klima- og miljødepartementet skriver Gundersen:

Vi stiller spørsmål ved at Fylkesmannen i Hedmark ikke følger de føringene som er gitt i kongelig resolusjon av 12.12.2014. Samtlige verneforslag fra Fylkesmannen i Hedmark etter 1. januar 2015 innebærer forbud mot sykling på sti uten at naturfaglige begrunnelser for dette fremgår. I telefonsamtale med saksbehandler hos Fylkesmannen i Hedmark i fjor ble det opplyst at de forholder seg til malen, til tross for at de ga uttrykk for at de kjente til føringene gitt av kgl. res. 12.12.2014 og friluftsmeldingen.

Saken fortsetter under

Papirarbeid NOTS - Foto NOTS 1400x933
Forvaltningen følger ikke demokratiske normer. Illustrasjonsfoto: Vidar Gundersen/NOTS

Forvaltningen følger ikke demokratiske normer. Illustrasjonsfoto: Vidar Gundersen/NOTS

Ikke unikt for Hedmark
Gundersen jobber med flere tilfeller der forvaltningens saksbehandlere ikke forholder seg til de politiske føringene som er gitt: at sykling på eksisterende sti i utmark er tillatt.

Det gjelder også i Fredrikstad, der sykling nå skal forbys i et bittelite naturreservat ved Regimentsmyra i Østsidemarka, et område som ligger tett inntil boligbebyggelsen i Gamlebyen i Fredrikstad. Stiene her er svært bærekraftige, og det er uforståelig for oss at man kan forby sykling med de retningslinjene Stortinget har gitt. Vi kommenterte dette i vår høringsuttalelse som ikke er gjengitt i tilrådningen slik den skal. Det er en saksbehandlingsfeil.

Se NOTS video fra Kjærlighetsstien 

Gundersen opplever også stadig at verneplankartene som følger med verneforslagene og tilrådingene ikke er oppdatert med detaljer over alle stiene i området. Det betyr at stier som ikke er tegnet inn på kartet i praksis ikke eksisterer og dermed ikke kan benyttes.

– Det miljødirektoratet egentlig mener med eksisterende opparbeidede stier, er stier som er merket av på verneplankartet. Det betyr at vi må sørge for at verneplankartene er oppdatert når de går igjennom høringene. Men det har ikke vi i NOTS sentralt kapasitet til å gjøre med det store antall verneforslag som skal ut på høring i år. Der er vi helt avhengige av lokal kunnskap og lokalt engasjement, sier Gundersen.

Les også: Vi må gjøre det enklere for folk å forstå relevansen til NOTS 

– Det er rekordmange områder, hele 90, som er i høringsprosess i år, og senere i år vil det bli høring av reviderte forskrifter for mange nasjonalparker, sier han.

På NOTS hjemmesider ligger en oversikt over høringsfrister for verneområder over hele landet, mange av dem er nå i mai og juni.
Se oversikten her: Høringsfrister 

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen. 

Kjærlighetsstien Tommy Solvang NOTS 1400x788
Kjærlighetsstien i Fredrikstadmarka er en av stiene der sykling nå skal forbys, til tross for at stiene er svært bærekraftige. Foto: Tommy Solvang/NOTS

Kjærlighetsstien i Fredrikstadmarka er en av stiene der sykling nå skal forbys, til tross for at stiene er svært bærekraftige. Foto: Tommy Solvang/NOTS

Publisert 9. mai 2017 kl 07.00
Sist oppdatert 9. mai 2017 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen