NOTS (Norsk organisasjon for terrengsykling) er interesseorganisasjonen for terrengsyklister i Norge, og på hjemmesiden oppsummerer nå styreleder Lars Thomte året 2020, og hva som skal skje fremover. 

Der kommer det fram at vernearbeid vil bli en prioritering for organsiasjonen. Helt siden opprinnelsen til NOTS har det både internt og eksternt vært en diskusjon om hva organisasjonen bør prioritere - alt i fra stibygging, verving av syklister og holdningsskapende arbeid

Annonse

I intervjuet på NOTS´ sider sier Thomte at arbeidet med vernesaker blir viktig i tiden fremover. 

– Å håndtere dette, er noe av det viktigste vi i NOTS kan gjøre for våre medlemmer. Derfor skal vi øke både kompetansen og kapasiteten vår innenfor vernearbeid. Vi jobber for å etablere en egen gruppe i NOTS for å fange opp og følge opp vernesaker i større grad enn før. NOTS Oslo spurte nylig sine medlemmer om hva de ønsket at organisasjonen vår bør ha som førsteprioritet, og dette havnet på toppen – altså jobben med å bevare retten til å sykle i terrenget/marka, sier Thomte

lars thomte nots
NOTS-LEDER: Lars Thomte i NOTS ser fram mot årsmøtet 18. mars. Foto: Kristoffer H. Kippernes

Terrengsykkel har vært i kontakt med Thomte, som sier at det vil være mer å fortelle om dette arbeidet i anledning årsmøtet til NOTS som skal holdes digitalt på Teams 18. mars 2021. 

– Gitt at det er titusenvis av nordmenn som sykler i skog og mark på et eller annet nivå, bør potensialet for å øke medlemsmassen være der. Og vi vet mange er opptatt av ferdselrettigheter. Som medlem i NOTS, gir man sitt bidrag til at denne oppgaven blir ivaretatt av folk som brenner for å gi syklister tilgang til gode stier. Det er et budskap vi tror vi vil få gjennomslag for, sier Thomte.