Seminaret arrangeres i Sogndal 5. juni. Der skal forskerne i prosjektet til Vestlandsforsking legge fram resultatene og konklusjonene fra det treårige prosjektet om hvordan sambruk av utmarka kan koordineres for å unngå konflikter mellom ulike brukergrupper. 

Les også: Forsker på bruk av sykkelområder 

Prosjektet var et oppdrag fra Sogndal kommune, som ønsket seg virkemidler for hvordan de kan koordinere bruk av utmarka for ulike brukergrupper slik at en unngår konflikter. Forskerne har da konsentrert seg om tre brukergrupper: hjortejegere, stisyklister og trimmere til fots.