Forsker på bruk av sykkelområder

Hvilke faktorer og forhold påvirker hvor folk velger å sykle?

Sist oppdatert: 22. november 2017 kl 07.00
Vestlandsforsking vil finne ut av hvilke faktorer som påvirker hvor folk sykler. Foto: Kristoffer Kippernes
Vestlandsforsking vil finne ut av hvilke faktorer som påvirker hvor folk sykler. Foto: Kristoffer Kippernes
Lesetid: 3 minutter

Det skal Vestlandsforsking finne ut av, og som en del av dette legger de nå ut en ny spørreundersøkelse. Prosjektet er bestilt av kommunene Sogndal og Luster i Sogn, samt Gloppen i Nordfjord. Prosjektet går over tre år og avsluttes i 2019. Målet er å utvikle tiltak og koordinere ferdselen i populære deler av utmarka, slik at ulike grupper kan bruke den samme utmarka.

Saken fortsetter under

Sogn Terrengsykkel - Foto Bård Basberg
Det er mange områder å sykle i Sogn. Nå vil forskerne vite hvor du har syklet. Foto: Bård Basberg

Det er mange områder å sykle i Sogn. Nå vil forskerne vite hvor du har syklet. Foto: Bård Basberg

Viktig kartlegging
I vinter kjørte Vestlandsforsking en spørreundersøkelse for å kartlegge folks bruk av stiene på Kaupanger i Sogn. Blant annet ville forskerne finne ut hvor folk syklet, hvor ofte de syklet der i 2016 og om de sykler oftere nå? Hvis ja, hvorfor? Hvilke tre stier syklet de mest, og hvorfor? Derfor skal Vestlandsforsking nå finne ut hva som påvirker folks valg av sykkelområder.

– Den første spørreundersøkelsen handlet om hvor folk sykler og hvor ofte de sykler der, og hvorfor de sykler der. Sett i sammenheng med vårt tallmateriale og klikktall fra våre tellere har undersøkelsen gitt oss et faktagrunnlag for å kunne diskutere den faktiske trafikken, sier Ida Marie Gildestad, som er en av forskerne på prosjektet til Vestlandsforsking.

Les også: Vil koordinere sambruk 

Må styre trafikken
I februar arrangerte Vestlandsforsking et seminar i Sogndal der de inviterte grunneiere, kommunene, syklistene, turgåerne og idrettslagene for å presentere tallene fra undersøkelsen og forskningsarbeidet så langt. Gildestad og forskerne gikk fra seminaret med et godt grunnlag for hvordan de skulle vinkle arbeidet videre.

– Konklusjonen fra debatten som fulgte presentasjonen på seminaret, var at det er behov for kanalisering av trafikken på stiene, og at vi må heve blikket og se på flere områder, sier Gildestad.

Nå vil forskerne finne ut av hvordan trafikken kan kanaliseres bredere. Derfor legger de nå ut en ny spørreundersøkelse, som i større grad fokuserer på hva som påvirker valg av sykkelområder.

– Er folk ute etter mest mulig naturlige stier, stier som gir motoriske utfordringer, stier som gir store naturopplevelser eller stier der konfliktnivået er lavt? Når vi finner ut av dette, kan vi komme fram til hvilke områder og hva slags type områder vi bør fokusere på slik at vi styrer trafikken vekk fra noen områder til fordel for andre og nye områder, sier Gildestad.

Hun er spesielt spent på hva folk svarer på de åpne spørsmålene.

– Det er interessant å se hva folk selv vektlegger når de blir bedt om å forklare sin atferd, hvordan de begrunner sine valg, og hvordan de opplever ulike situasjoner. I åpne spørsmål kan det dukke opp ting vi ikke ellers har dekket i surveyen, og vi gir på den måten syklisten anledning til å selv sette ord på sine opplevelser, sier Gildestad.

Les også: Håper å unngå stengte stier 

Saken fortsetter under

Sogn terrengsykkel - Foto Bård Basberg 1400x933
Hvordan kan trafikken kanaliseres til flere områder? Foto: Bård Basberg

Hvordan kan trafikken kanaliseres til flere områder? Foto: Bård Basberg

Overføringsverdi
Selv om svarene fra undersøkelsen i vinter og den nye spørreundersøkelsen som lanseres nå er spesifikt knyttet til henholdsvis Kaupanger og Indre Sogn, ser Gildestad for seg at analysen og funnene fra prosjektet vil kunne ha overføringsverdi til andre områder.

– Jeg tror at vår metode og caset Sogndal vil være interessant på et generelt plan. Hvilke aktører som blir involvert i en slik prosess og hva vi får av svar på spørsmål om hva som påvirker folks valg av sykkelområder, hvilke utfordringer som har vært og hvordan de har blitt løst eller behandlet, er eksempler på ting som er relevant også utenfor regionen.

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen.

Publisert 22. november 2017 kl 07.00
Sist oppdatert 22. november 2017 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen