Onsdag presenterte Vestlandsforsking resultatene fra det treårige prosjektet i Sogn om hvordan sambruk av utmarka kan koordineres for å unngå konflikter mellom ulike brukergrupper.

Resultatene ble lagt fram for kommuner, grunneierne, høgskolene, terrengsykkelguider og representanter fra Norsk MTB instruktør og guidesertifisering som ble lansert i fjor, frivillige organisasjoner som bruker utmarka, syklister og friluftsfolk.