Mens alle har snakket om safta, studentfestene og skikjøringa, har de magiske stiene i Sogndal fått ligge i fred. Inntil nå. 

Dette har jeg ikke sett før. Når den lille 20-seters bussen fra Widerøe  folder ut landingshjulene, har jeg fjelltopper på hver side av meg. Med over 50 reisedøgn i året er ikke det et uvanlig syn. Det uvanlige er at jeg lander midt blant disse fjelltoppene.