En elektrisk stisykkel er noe helt annet enn en vanlig tråsykkel. Det er vi alle enige om. 

På en elsykkel slipper du stå for framdriften selv. Dette hjelper den elektriske motoren deg med.