Specialized var smått banebrytende da de i 2000 lanserte sin enduro – lenge før enduro ble et konkurransebegrep slik vi kjenner det i dag. 

Navnet er beholdt, og mye av grunnlaget også. Specialized skapte nok en gang oppstuss da de i 2013 lanserte Enduro 29 – datidens første 29-tommer med 160 millimeter vandring. For 2017-sesongen har den fått flere oppgraderinger; vandringen er økt til 165 millimeter, vaierføringen har blitt ryddet opp i, den har nå gjenget krankhus, samt SWAT-rom i underrøret. Geometrien er også endret; styrevinkelen har blitt 1 ½ grad slakere, og seterørsvinkelen har blitt brattere.