Specialized var smått banebrytende da de i 2000 lanserte sin enduro – lenge før enduro ble et konkurransebegrep slik vi kjenner det i dag. 

Navnet er beholdt, og mye av grunnlaget også.