Selv om terrengsykkelen i stor grad hadde funnet sin nåværende form før det siste tiåret tok til har det skjedd mye det siste tiåret. Syklene har kanskje ikke vært i en like rivende utvikling det siste tiåret som i de to tiårene før, men mange detaljer og nyanser har påvirket sykkelopplevelsen på avgjørende vis. Mange av nyvinningene vi trekker frem her kom så vidt på banen før 2010, men fikk først ordentlig feste mot underlaget mellom 2010 og 2020. 

Vi har valgt å rangere nyvinningene etter hva som har betydd mest for opplevelsen i terrenget, bransjen og hvor stor endring nyvinningen faktisk førte med seg i de påfølgende årene.