SRAM har vært gode på å utvikle nye gir-løsninger på toppnivå og så tilby tilsvarende teknologi til lavere pris etter hvert. 

Nå kommer den nærmest revolusjonerende AXS-teknologien til SRAMs folkegruppe, GX.