Guide: Slik setter du opp sykkelen din

Vi gir deg sju nyttige tommelfingerregler for hvordan du kan tilpasse sykkelen din så den passer deg best mulig.

Sist oppdatert 6. juni 2003 kl 22.41
Kvinne på sykkel - javisst!
Kvinne på sykkel - javisst!

Ansatte i sykkelbutikkene er ofte flinke til å ramse opp Shimano-utstyrsgrupper, uttale seg om fordelene ved trippelbuttede rør i baktriangelet eller kombinasjonen MCU og TPC i venstre gaffelben.

 Forhåpentligvis kan de også i blant utstyre kunden med en sykkel iriktig størrelse. Rammens størrelse og geometri legger tross alt enviktig basis for hvordan sykkelen oppleves.

 La oss for enkelthets skyld anta at du har lykkes i å manøvreredeg helskinnet gjennom sykkeljungelen. Premien for det kan være en nysykkel og en tom lommebok. Etter at montøren i butikken har gjort sittog forsikret deg om at du må komme innom på service i ny og ne, sendesdu ut i den store verden på en sykkel som i beste fall passer deg sånnakkurat passe. Frykt likevel ikke: Det finnes en del enkle knep du kanutføre selv for å optimalisere sykkelen.

 Punktene nedenfor er ment som hjelp til hva, hvordanog hvorfor en del enkle justeringer kan foretas. Selvsagtfinnes det i liten grad fasiter her. Forkskjellene på oppsett av enXC-hardtail og en fulldempet Downhillmaskin er selvfølgelig ogsåstore. Mange kan likevel finne noe nyttig her. Punktene kan med fordelgjennomføres i den rekkefølge de står oppført.

#1: Juster setet i lengderetningen

Hvordan justere?

 Ofte 6mm umbrakoskrue fra undersiden av setet, eventuelt to småumbrakoskruer i forkant/bakkant av setepinnen. Løsne skruene, og setetkan flyttes i lengderetningen samt at vinkelen kan endres.

Hva skjer?

 Ved å flytte setet vannrett på setepinnen vil du i praksis endrelengden på overrøret på sykkelen, og du vil også endrevektfordelingen.

 Om du plasserer deg langt bak på sykkelen kan det kjennes greitnedover, men det er verre å klatre med. Tilsvarende omvendt om seteter plassert langt forover.

 Plasseringen i forhold til pedalene har dessuten betydning forhvor effektivt tråkk du får.

Hvordan vil du ha det?

 Dette bør være det første du justerer, slik at du ikke "ødelegger"den optimale setehøyden som du skal finne senere. Med føttene påpedalene og pedalene vannrett, skal kneet være på en tenkt loddrettlinje fra pedalakselen og opp.

#2: Juster vinkelen på setet

Hvordan justere?

 Se #1.

Hva skjer?

 Et sete som peker for mye nedover gjør at du må støtte deg påstyret i større grad enn hva som er nødvendig. Du får mer komfort og mer krefter å bruke på andre ting med et mer vannrett sete. Dersom setet peker for mye oppover vil det ikke være spesieltkomfortabelt på sikt, og du vil måtte holde deg fast for ikke å fallebaklengs av sykkelen.

Hvordan vil du ha det?

 Hold setet tilnærmet vannrett! Eventuelt kan du prøve deg med enliten tilt nedover i forkant.

#3: Setehøyde

Hvordan justere?

Klemmen for setepinnen er festet enten med en Hurtigkobling somgjør at setet ditt blir stjålet når du parkerer sykkelen i byen omkvelden, eller med en umbrakoskrue i den dimensjonen du ikke har meddeg når du vil justere setehøyden midt ute i skogen (vanligvis 5mm).

Hva skjer?

Et for høyt sete gir større belastning på hofter og knær. Et forlavt sete gir dårlig fraspark i tråkket. Ved teknisk terreng og storehastigheter nedover vil det likevel være en fordel å senke setet noe.

Hvordan vil du ha det?

Setehøyden kan bestemmes ved å måle lengden på bena og multipliseremed mystiske koeffisienter med mange desimaler. En enkel metode erimidlertid å sette seg på setet, plassere hælen på pedalen medpedalarmen pekende rett ned. Med rett kne i en slik posisjon, vil dufå en liten knekk i kneet når du plasserer tåballen på pedalen.

#4: Styrefremspring#5: Styre#6: Ting på styret#7: DekktrykkEt par småting til...

Publisert 4. september 2001 kl 00.00
Sist oppdatert 6. juni 2003 kl 22.41
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen