Med sine 19 løyper i alle variasjoner, gondol og stolheis til fjells, er Hafjell Bike Park plukket ut som en av de 20 beste stedene i verden å sykle nedoverbasert sykling. 

Hafjell Bike Park har fått en enorm variasjon de siste årene og byr på alt fra snille flytløyper til heftige downhillløyper med krappe svinger og utfordrende hopp. I tillegg gir Øyerfjellet deg flere muligheter for stibasert sykling.