Rondane

Sted: Fjellet mellom Gudbrandsdalen og ØsterdalenTid: Drøyt fire timers biltur fra Oslo, vi dro dit i juniFasit: Du får fantastiske stier - og sjelefred.

Sist oppdatert 8. mars 2002 kl 13.16
Bææææ!
Bææææ!

Kan det bli mer ålreit enn dette? Svaret er nei. De siste timenehar vi rullet stille gjennom fjellandskapet, over gresskledde vidder,ned steinete fjellsider og gjennom bjørkeskog på smal sti.

Fulltkjørbart hele veien, bortsett fra et par bekkepasseringerunderveis. Nå er teltet nettopp satt opp, på primusen putrer middagen,og rundt oss i alle retninger ligger Rondanes runde fjelltopper ogslumrer i ettermiddagslyset.

Og i mosen ved siden av hviler tolykkelige sykler, den ene med en litt sliten etthjulstilhenger bakseg. Den bærer telt, soveposer, fotoutstyr, kokeutstyr og mat - ismåsekkene på ryggen har vi med oss ekstra klær. Tidligere i dagtråkket vi avgårde fra Høvringen, nå har vi slått leir for nattanesten nede ved Mysuseter.

Høyfjellssykling er en opplevelse ingenterrengsyklist bør være foruten: Følelsen av å bevege seg lydløst ogmykt gjennom landskapet på sykkelhjul er nærmest suggererende.

Er du klar for å prøve?

Det er mye enklere enn du tror. De somallerede har kjørt en del på skogsstier, vil finne en positivoverraskelse i høyfjellssyklingen: Stiene i Rondane er stort settjevne og fine, landskapet er variert og samtidig oversiktlig. Dethandler bare om å hoppe på riktig tog eller buss, og hive seg ut idet.

Her er noen få av stiene du kan prøve deg på, med utgangspunkt iHøvringen-området.

A: Høvringen - Peer Gynt-hytta:

3 timer

Flott tur på gode, men tidvis krevende stier - for de mer erfarne terrengsyklistene.

Rutebeskrivelse

Følg veien fra Høvringen mot Putten seter, til en sti tar av mot venstre ved et grustak.Derfra går en blåmerket sti opp i retning Formokampen. Den krysserSkjærungåe og fortsetter derfra oppover en halv kilometer - tilstikrysset der t-merket sti fra Putten kommer opp.Ta til venstrei krysset, kjør nedover steinete bakke og kryss Skjærungåe nok engang.Derfra går stien på gressbakke over Merrasletta, forbi turens høyestepunkt på 1188 moh og ned en steinete utforkjøring langs nordsiden avsøre Skrorutberget. Midtveis må sykkelen bæres forbi 25 meter ur,resten er steinete og til dels krevende sti ned til sletta foran PeerGynt-hytta.Den lille Vassbekken må krysses et par hundre meter før brua overVesle Ula. Etter brua er du straks inne på tunet til Peer Gynt-hytta.

Stibeskrivelse

Vær forberedt på en del steinete sti først og sist på ruta. Stienklatrer noe fra veien og opp mot Skjærungåe, mellombred sti med myestein på jordbunn til å begynne med, smal sti med tette busker inntilstien like før bekke-kryssingen. Etter at du har krysset bekken,klatrer en bred sti jevnt oppover, også her en del stein. Du skal ikketil venstre i første stikryssing, vent til du ser t-merkene påkryssende sti nummer to.

Stien går da nedover mot bekken, der underlaget skifter tilgressbakke. Langs Merrasletta er terrenget åpent og lettkjørt, etterhvert noe stigning og mer stein mot åskammen ved rutas høyeste punkt -der stien tar en venstresving. Kort etter kommer et par ikke-kjørbarepartier der sykkelen må bæres over steinene.

Snart begynner nedkjøringen mot Peer Gynt-hytta, først på rask og åpensti - nesten som traktorvei. Etter hvert smalner stien inn, menbortsett fra 25 meter med steinur kan en erfaren stisyklist kjøre helepartiet ned. Etter ura kommer en del tekniske trappetrinn ogsteinblokker, før stien jevner seg ut mot dalbunnen. Dette partiet ersvært steinete, men steinene ligger godt nede i underlaget og er enkleå kjøre på - selv om det rister skikkelig. Her kommer støtdemperevirkelig til sin rett.

B: Peer Gynt-hytta - Mysuseter:

2 timer

Fartsfylt nedkjøring mot Mysuseter, teknisk krevende etter at du passerer tregrensen.

Rutebeskrivelse

Fra Peer Gynt-hytta følger du en bred,blåmerket sti sør-østover i dalsiden opp og øst for Vesle Ula. Stienstiger lett det første stykket, før den etter hvert går over til enlang, slak utforkjøring ned til tregrensen overfor Musyseter. Der gården inn i tett bjørkeskog, over noen myrpartier på treklopp, før dengår over rabbene ned mot Mysuseter.

Hele veien går den parallelltmed Vesle Ula. Skal du videre til Rondvassbu, anbefales å ta av nedtil venstre og over en bru umiddelbart vest for Kose (1060 moh), 6-700meter etter at du passerer de første hyttene på høyre hånd.

Stibeskrivelse

Stien fram til bjørkeskogen er en bred oglettkjørt fartsopplevelse, men særlig det siste partiet ned mottregrensa preges av mye stein i underlaget. Stien er likevel så bredat det ikke er vanskelig å finne gode sporvalg. De tobekke-kryssingene de første tre kilometrene er enkle å ta.

Nede ibjørkeskogen mot Musyseter er stien teknisk mer krevende å kjøre, densmalner inn og får flere røtter i underlaget. Den vante stisyklist vilfinne dette partiet mer underholdende, selv om det ikke varer så lengefør myrene dukker opp. Her er flere lange og velbygde myrbruer lagtut, men hold tunga rett i munnen i vått vær: De er glatte!

Desiste to kilometrene ned mot Mysuseter går på hardt underlag, men herer enkelte steiner og røtter såpass store at bare erfarne stikjørerekommer gjennom uten å gå av.

C: Peer Gynt-hytta - Smuksjøseter:

1 time

Ren transportetappe med mye stein, røtter og trilling - men uten særlige høydeforskjeller.

Skal du fra Peer Gynt-hytta og tilbake til Høvringen, kan du ententa rute B tilbake over Merrasletta eller du kan velge stien langsvannet bort til Smuksjøseter. Førstnevnte er vel egnet for den somorker den første kilometeren med hard stigning delvis i ur (serutebeskrivelse A). Det sistnevnte er ikke egnet som sykkelsti: Selverfarne syklister vil måtte trille sykkelen det meste av tida, pågrunn av stein, røtter og stadig vekslende kupert sti. Terrenget erheldigvis relativt flatt, og den siste kilometeren fram tilSmuksjøseter er lett kjørbar.

Fra Smuksjøseter kan du sykle langs Høvringsåe tilbake tilHøvringen, eller du kan ta bilveien. Sistnevnte går svært fort og lettbortover og nedover etter en kilometer med hard stigning. Førstnevnteanbefales for alle som vil ha en underholdende sykkelopplevelse (serute D).

D: Høvringen - Smuksjøseter:

1 time

Kort, fin tur på lettkjørt og fast sti, morsom for både ferske og erfarne terrengsyklister.

Rutebeskrivelse

Blåmerket sti som følger Høvringsåe heleveien opp til Smuksjøseter. Flere bekkepasseringer underveis, menuproblematiske å bære sykkel over - såfremt snøsmeltingen ikke er påsitt mest aktive. Stien begynner på oversiden av Brekkeseter, gjennomgrinda. Derfra følger du hovedstien oppover, hold til høyre i førstestikryss - husk at du skal følge elva oppover det vesle dalføret.

Stibeskrivelse

Det aller meste av denne stien går på hardtunderlag med nok bredde til å gjøre enkle sporvalg rundt steiner oghindre. Stien klatrer 120 høydemeter i løpet av ca 6 kilometer fraHøvringen til Smuksjøseter, det meste av stigningen unnagjøres deførste par kilometrene nærmest Høvringen. Stien er vel opparbeidet,særlig nær Høvringen. Nærmere Smuksjøseter smalner den noe, men erhele tiden lettkjørt. Den er enkel nok for en nybegynner, ogunderholdende nok for en erfaren. Anbefales varmt.

Publisert 1. august 2001 kl 00.00
Sist oppdatert 8. mars 2002 kl 13.16
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen