Debatten om hvorvidt NOTS skal være for eller mot elsykling i terrenget har skapt stort engasjement i organisasjonen. Nå skal NOTS ta et prinsipielt standpunkt som definerer hvor organisasjonen skal stå når det gjelder elsykling i terrenget, og spør derfor medlemmene om deres mening. 

– Tanken er at spørreundersøkelsen skal være et underlag for å danne standpunktet vårt rundt elsykling i terrenget i 2020 og fremover, sier Thomte.

Les også: 
Elsykling på sti: hva slags friluftsliv vil vi ha? 
Fremtidens stisykkel eller en trussel mot stisykling? 

Splittet i synet på elsykling 
– Det er grovt sett to leire i NOTS. Den ene mener at skal NOTS være en friluftsorganisasjon, må vi jobbe for motorfri ferdsel. Den andre siden argumenterer med at framdriften er likegyldig, og at så lenge elsyklene kun har tråkkassistanse er det ikke å regne som motorsykler, forklarer leder i NOTS Lars Thomte.

Videre er det også en del som frykter for at elsykling i terrenget kan bidra til flere og større konflikter mellom terrengsyklister og andre brukere, og at NOTS ved å støtte elsykling risikerer å miste noe av den tilliten og respekten organisasjonen har bygget seg opp.  

Nå har NOTS sendt ut en spørreundersøkelse blant sine medlemmer, for å lodde stemningen rundt det betente temaet. Spørreundersøkelsen har bare ett spørsmål, og tre svaralternativer. 

Dette er spørsmålet NOTS ber om svar på: 
Skal NOTS være en organisasjon for alle terrengsyklister i Norge?

  • Ja: NOTS bør være for alle uavhengig om man sykler med el eller ikke

  • Nei: NOTS bør være kun for de som ikke sykler med el

  • NOTS bør ikke ta stilling til saken og forbli nøytral

Det er fortsatt mulig å delta i spørreundersøkelsen. Den vil ligge ute til og med fredag 8. november. Etter det vil NOTS evaluere svarene og utarbeide et forslag til offisiell holdning til elsykling i terrenget. 

Det er bare medlemmer i NOTS som kan delta i undersøkelsen, som er sendt ut til alle medlemmer som har takket ja til å motta e-post fra NOTS. 

– Er det noen som er medlem men ikke har fått mail, må de sjekke mailkontoen sin og eventuelt ta kontakt om de ikke har fått mailen. Dersom man ikke er medlem men vil være med på undersøkelsen, må man først melde seg inn i NOTS. Alle som melder seg inn før søndag klokka 17, vil få tilsendt undersøkelsen klokka 18 på søndag, sier Thomte. 

Se vår test av elsykler for sti 

Saken fortsetter under

Lars Thomte NOTS
Lars Thomte. Foto: Kristoffer Kippernes

Måtte la saken modne
På årsmøtet i vinter fikk NOTS et forslag om å endre vedtektene med et tillegg som presiserer at NOTS ikke støtter bruk av elsykler. Da ble det ikke flertall for å endre organisasjonens vedtekter, blant annet fordi problemstillingene og utfordringene knyttet til el-sykling varierer fra sted til sted, både i art og omfang. Sentralstyret mente derfor at lokallagene bør stå fritt til hvordan de stiller seg i enkelttilfeller i sitt område, og at sentralstyret vil stille seg bak det enkelte lokallag i den forbindelse. 

– Fra sentralstyrets side har det hele tida vært viktig å understreke at alle terrengsyklister, uansett framdriftsmåte, har plikt til å rette seg etter de reglene som gjelder i de ulike utmarksområdene, men at NOTS også skal jobbe for å påvirke reglene blant annet ved å komme med høringsinnspill og delta i debatter. I tillegg har vi hatt fokus på å framheve stivettreglene som en viktig og god rettesnor for alle som ferdes på sykkel i terrenget, sier Tomte. 

Les også: NOTS utsetter standpunkt om elsykling