– Spørsmålet om elsykling i utmark er kontroversielt, og en eventuell tilføyelse i vedtektene av NOTS’ offisielle holdning til dette må være bredt forankret i medlemsmassen, sier Lars Thomte, som for øvrig ble formelt valgt til leder i sentralstyret på årsmøtet onsdag kveld. 

Elsykling skaper debatt
Forslaget om vedtektsendringer er begrunnet med et ønske om å definere NOTS enda tydeligere som en organisasjon for friluftslivet, og at friluftslivet ikke skal være motorisert.