/ NOTS

NOTS vil på banen om nasjonalpark i Østmarka

– Vi må være åpne for den prosessen og være med på dialogenom nasjonalpark i Østmarka, sier NOTS-leder Lars Thomte.

Sist oppdatert 23. november 2019 kl 18.43
Nå starter prosessen med å utrede verneplan for nasjonalpark i Østmarka. Den vil NOTS være en aktiv del av. Foto: Bjørn Enoksen
Nå starter prosessen med å utrede verneplan for nasjonalpark i Østmarka. Den vil NOTS være en aktiv del av. Foto: Bjørn Enoksen

Forrige uke uttalte Klima- og miljødepartementet at de nå setter i gang den formelle prosessen med å utrede verneplanen for den foreslåtte nasjonalparken i Østmarka. Det er en prosess som forventes å ta et par år.

Som en del av prosessen skal det utredes ulike alternativer både når det gjelder avgrensing og mulige vernekategorier. Prosessen med en verneplan for Østmarka skal blant annet avklare hvordan den verneverdige naturen og friluftsområdet best kan ivaretas.

Les også: Alle verneforskrifter skal revideres innen 2020 

Østmarka berører kommunene Oslo, Ski, Enebakk, Lørenskog og Rælingen. Østmarka har et variert og rik natur med et stort innslag av gammelskog. Det er registrert 103 ulike rødliste-arter, der 34 er knyttet til gammelskog.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier i pressemeldingen fra Regjeringen at han vil ha en dialog med både kommunene og organisasjonene som blir berørt av verneplanen. NOTS har vært innkalt til slike møter før, og Thomte regner med at NOTS blir kalt inn denne gangen også. 

– Vi har mye kompetanse som vil være nyttig i verneplanprosessen. Vi kan bidra med å vurdere hvilke stier som egner seg for sykling, hvilke stier og områder som er bærekraftige og hvilke som er sårbare, slik at terrengsykling kan fortsette å ha en plass i Marka, sier Thomte. 

Les også: På gulljakt i Østmarka 

Saken fortsetter under

Østmarka vurderes som nasjonalpark
NOTS vil være med på dialogen om nasjonalpark i Østmarka. Foto: NOTS Oslo

Uavklarte konsekvenser
Markaloven beskytter Østmarkas friluftsliv, men tillater skogbruk og gir derfor ikke en helhetlig beskyttelse av naturgrunnlaget. Hvor stor nasjonalparken eventuelt vil bli, avhenger blant annet av hvor mye skog de private skogeierne er villig til å inngå avtale om å verne. 

Det er foreløpig ikke klart hvilke konsekvenser en nasjonalpark i Østmarka kan få for terrengsykling, men basert på friluftsmeldingen fra 2016 som sidestiller terrengsykling med andre aktiviteter også i nasjonalparker, forventer Thomte at terrengsykling vil bli behandlet på linje med andre friluftsaktiviteter. 

– Det er nok med denne saken litt som det er med elsykling: at det hersker litt ulike meninger om terrengsyklingens plass, men vi forutsetter at friluftslivet opprettholdes. Hvis det er behov for restriksjoner i enkelte områder av hensyn til dyre- eller plantelivet, skal terrengsykling behandles likt som andre aktiviteter, sier Thomte. 

Lars Thomte NOTS-leder Nesfjella Enduro 2018
NOTS-leder Lars Thomte forventer at NOTS blir kontaktet når prosessen om verneplan for en eventuell nasjonalpark i Østmarka kommer i gang. Foto: Snorre Veggan
Publisert 23. november 2019 kl 18.43
Sist oppdatert 23. november 2019 kl 18.43
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen