Tidligere NOTS-leder Stian Bergeland stiller i innlegget sitt «NOTS i feil retning» spørsmål om det er riktig at NOTS nå også skal rette fokuset sitt mot å rekruttere nye bruker til sporten terrengsykling. Stian er forundret over forslaget og bekymret for at NOTS skal vannes ut og bli lik alle andre organisasjoner som jobber for å rekruttere nye terrengsykkelmedlemmer.

Forslaget til vedtektsendringer er som følger: 
«NOTS skal arbeide for å fremme interessen for terrengsykling i Norge, og skal bidra aktivt til at terrengsykling som aktivitet når et bredere publikum og dermed rekruttere flere utøvere». Dette er ment som et tillegg til de formålspunktene som allerede står i bestemmelsen, ikke at det skal være et hovedmål i seg selv.»