– Så langt har vi fått svært liten respons og vi oppfordrer interesserte til å melde seg. Vi har en lederkandidat på blokka, men ingen direkte kandidater til nestledervervet. Dette er et ganske stort problem, og vi kan komme i en kritisk posisjon, sier Simen Filseth, som er leder i valgkomiteen i NOTS.

Les også: Er du NOTS nye leder? 

Annonse

I tillegg til ny leder og nestleder, må organisasjonen ha ny kasserer og to nye styremedlemmer, som skal velges på årsmøtet 14. februar.

Også i fjor var det lenge fare for at NOTS ikke ville greie å fylle de posisjonene som var åpne. Da løste situasjonen seg blant annet ved at Stian Bergeland gikk med på å ta ett år til som leder. Det er ikke aktuelt i år. 

Bergeland hadde egentlig tenkt å gi seg etter 2016, men reddet situasjonen da han gikk med på å ta en ny periode. Nå er det definitivt slutt.

– Jeg har vært leder i tre år nå, og kjenner at det holder. Jeg føler at jeg har gjort det jeg kan, sier han.

Les også: Ingen vil bli NOTS-leder   

Saken fortsetter under

Stian Bergeland Kristoffer Kippernes 1400x933
Stian Bergeland gir seg som leder etter tre år i vervet. Foto: Kristoffer Kippernes

Stian Bergeland gir seg som leder etter tre år i vervet. Foto: Kristoffer Kippernes

Dette kreves
Til ledervervet er NOTS ute etter en person med erfaring fra styrearbeid, et hjerte for terrengsykling, og med et klart ønske om å drive NOTS videre i etablert retning, samtidig som NOTS har stor takhøyde for nye ideer og innspill, sier Filseth.

Til nestledervervet er NOTS ute etter en person med erfaring fra NOTS styrearbeid som kan ta på seg oppgaver og fylle inn for lederen ved behov, og Filseth beskriver vervet som et med stort vekstpotensial.

Til kasserer ser NOTS etter en person med et minimum av ordenssans og ellers stor entusiasme. Erfaring som kasserer er en fordel, men ikke et krav. Og til styremedlem er vi ute etter en entusiastisk person med erfaring fra styrearbeid som har tid til å bidra for å utvikle NOTS videre. Her trenger vi to stykker, sier Filseth.

De som føler seg kallet kan kontakte valgkomite@nots.no .

Varierte oppgaver
Styret fordeler oppgavene mellom seg avhengig av bakgrunn og interesser, men blant de typiske oppgavene er

 • Kontakt med lokallag

 • Vernearbeid

 • Besvare henvendelser fra medlemmer og vedlikeholde medlemsregister

 • Synlighet i media, oppdatere hjemmeside og facebook

 • Delta på konferanser, i paneldebatter og i arbeidsgrupper som Merkehåndboka og OFT

 • Deltagelse på Utflukt

 • IMBA-kontakt/deltagelse

 • Skaffe midler til prosjekter fra donorer/Skaffe sponsorer til NOTS

 • Handlingsplan for NOTS

 • Kontakt med støttespillere og samarbeidspartnere (slik som Trailguide, Rekkje, Birk, Sweet, og BC sport.)

 • Planlegge og gjennomføre årsmøte, delta og gjennomføre styremøter

 • Betale regninger og føre regnskap

 • Videreføre prosesser som stibyggerkurs, Stibyggerhåndbok

 • Tenke visjonært om NOTS-framtida

Saken fortsetter under

imba 2017 Katrine Skalleberg Nes kommune - Ingrid Hokstad NOTS - Duane Butcher Tråkk n Roll - Are Sørensen IMBA Europe Foran f v Lars Wraae Jensen Opplysningskontoret for terrengsykling - Pål Medhus Geilo kommune - Stian Bergeland NOTS 1400x933
IMBA-konferansen 2017: (Bak fra venstre) Katrine Skalleberg fra Nes kommune, Ingrid Hokstad fra NOTS, Duane Butcher fra Tråkk n Roll, og Are Sørensen IMBA Europe. (Foran fra venstre) Lars Wraae Jensen fra Opplysningskontoret for terrengsykling, Pål Medhus fra Geilo kommune og Stian Bergeland fra NOTS Foto: NOTS

IMBA-konferansen 2017: (Bak fra venstre) Katrine Skalleberg fra Nes kommune, Ingrid Hokstad fra NOTS, Duane Butcher fra Tråkk n Roll, og Are Sørensen IMBA Europe. (Foran fra venstre) Lars Wraae Jensen fra Opplysningskontoret for terrengsykling, Pål Medhus fra Geilo kommune og Stian Bergeland fra NOTS Foto: NOTS

Rekrutterer i ulike kanaler
– Den største utfordringen er å få på plass leder og nestleder fordi disse krever mest av både erfaring og kompetanse. Likevel er dette helt overkommelige oppgaver i praksis. Styremøter vil i stor grad foregå via internett, og behovet for å reise til Oslo er derfor begrenset til et par ganger i året, sier Filseth.

Valgkomiteen har utfordret lokallagene og styret til å komme opp med minst en kandidat hver, samt at det er kommet inn noen eksterne kandidater, men for kontinuitetens skyld ønsker NOTS at leder og nestleder kan rekrutteres fra egne rekker.

– Å rekruttere mennesker med erfaring fra NOTS er den beste måten å holde kontinuitet og skape et effektivt styre. Vi vil aller helst ha folk i leder- og nestledervervet som har gjort en innsats lokalt, folk som kjenner organisasjonen og har stor entusiasme for terrengsykling, og som ønsker å ta nye oppgaver og nye utfordringer, sier Filseth, som vet at dette ikke alltid lykkes.

– Hvis vi ikke lykkes med å få frem kandidater på denne måten, blir neste skritt å gå på enkeltpersoner utenfor NOTS. Dette er åpenbart en mer usikker metode for å oppnå stabilitet og kunnskapsoverføring i styret, sier han.

Overkommelig og kombinerbart
Filseth trekker fram at verv i lokallag ikke er noe hinder for å ta et verv sentralt, men snarere en fordel for organisasjonen uten at det medfører betydelig merarbeid.

– Det går veldig bra å kombinere det å sitte i lokalt styre og sentralstyret samtidig. Å ha et bein begge steder kan gi en god effekt ved å bringe lokallagene nærmere sentralstyret og bedre flyten av informasjon i begge retninger. Ingrid (Hokstad) har kombinert nestledervervet med ledervervet på Lillehammer, og det har vært en stor fordel for sentralstyret å ha direkte kjennskap til lokallagene når vi har diskutert saker, sier Filseth.