/ NOTS

Nesten alle verv på valg

NOTS skal velge leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer på årsmøtet i februar.

Sist oppdatert 17. januar 2019 kl 07.00
Dugnad og stibygging er noen av mange oppgaver NOTS driver med både lokalt og sentralt. Foto: Bjørn Enoksen
Dugnad og stibygging er noen av mange oppgaver NOTS driver med både lokalt og sentralt. Foto: Bjørn Enoksen

Riktignok stiller flere til gjenvalg på årsmøtet som arrangeres 13. februar, men like fullt er vervene formelt åpne. 

Lars Thomte, som har vært leder i NOTS store deler av det siste året, er en av de som stiller til gjenvalg. 

– Jeg har veldig lyst til å fortsette som leder, og håper jeg får det. Men samtidig ønsker jeg også at der flere som har lyst på dette vervet, slik at NOTS får et luksusproblem med flere kandidater å velge mellom. Jeg vil nevne at det er svært givende å kunne gjøre en innsats for terrengsykkelmiljøet og bidra til å sørge for at vi har stier å sykle på også i framtida, sier han. 

Årsmøtet 2018 valgte Christian Jensen til leder og Lars Thomte til nestleder, men i løpet av året har de to byttet verv. Dette er i utgangspunktet verv som velges for to år, men ettersom de to byttet roller seg i mellom, er de ikke formelt valgt til sine verv. Det er det kun årsmøtet som kan gjøre, og derfor er disse på valg igjen i år, forklarer Thomte.  

Saken fortsetter under

Lars Thomte stiller til gjenvalg som leder i NOTS. Foto: Snorre Veggan
Lars Thomte stiller til gjenvalg som leder i NOTS. Foto: Snorre Veggan

Tre hovedoppgaver i 2019
I 2019 er det mye å ta tak i for NOTS, men det er spesielt tre områder organisasjonen vil sette inn krefter på. 

Det ene er ferdselsrettigheter og vernearbeid. Alle nasjonalparkforskriftene skal revideres innen 2020, og i den sammenheng er det viktig at NOTS er på banen med høringsuttalelser til forslag til nye forskrifter i områder der stisykling er aktuelt. 

– Det er viktig å ta vare på stiene og holde dem åpne for syklistene. Det er mange stier som står i fare for å bli stengt, og dette må vi jobbe kontinuerlig med, sier Thomte.  

Les også: Friluftsturismen eksploderer, syklistene får skylda for slitasje   

Videre skal NOTS jobbe med å verve nye medlemmer. Med flere medlemmer blir NOTS en mer slagkraftig organisasjon utad, men også bedre i stand til å jobbe med de prosjektene som engasjerer terrengsyklistene. 

Av samme grunn er også arbeidet med lokallagene en prioritert oppgave for NOTS sentralt. 

– Vi er avhengige av å ha aktive lokallag som bidrar i sine lokale saker, og at vi har aktivitet og er representert i alle fylker. Det er lokallagene som vet hva som skjer der de bor, sier Thomte. 

Les også: – Deter ingen tvil om at medlemsmassen til NOTS kunne vært større 

Saken fortsetter under

Fra stisykkeltur i Nesfjellet under lokallagssamlingen i 2017. Foto Øyvind Haugen
Fra stisykkeltur i Nesfjellet under lokallagssamlingen i 2017. Foto Øyvind Haugen

Er du en del av styret 2019?
Thomte oppfordrer alle som er interesserte i terrengsykling til å vurdere å ta på seg et verv i NOTS. 

– Det er gøy å jobbe i NOTS. Du treffer mange som deler din interesse og iver for terrengsykling og du får et bredt kontaktnett i miljøet. Noen av vervene krever mye tid, mens det i andre verv i stor grad er opp til den enkelte hvor mye tid du vil bruke på NOTS. Styremedlemmene er ikke pålagt å være med på alle styremøtene, men bør jo være med på noen av dem i løpet av året. Vi ønsker jo tross alt engasjerte styremedlemmer som involverer seg, sier han.

Thomte understreker også at det ikke er nødvendig å bo i Oslo for å sitte i styret i NOTS sentralt. Mange av styremøtene gjennomføres på Skype, og normalt er det lagt opp til ett møte i måneden, men det siste halvåret har styret hatt møter annenhver uke for å få opp aktivitetsnivået. Når alle verv er besatt består styret i NOTS av totalt 11 personer: styreleder, nestleder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. 

Interessert i å stille til valg? Ta kontakt med NOTS på kontakt@nots.no

Også NOTS Oslo og Omegn trenger nye folk i styret i 2019. 
Les mer: Brenner du for terrengsykling? 

Interessert i bærekraft? Saker om friluftspolitikk, stivett, stivettregler, stibygging, tilrettelegging av sti og reiseliv/destinasjoner. Saker om ferdselsrettigheter og restriksjoner i nasjonalparker, utmark og bymark. NOTS (norsk organisasjon for terrengsykling) og deres arbeid med høringsuttalelser og rettigheter for syklister omtales her.

Stibygging er en viktig del av arbeidet til NOTS. Foto: Bjørn Enoksen
Stibygging er en viktig del av arbeidet til NOTS. Foto: Bjørn Enoksen

Bli abonnement på Terrengsykkel du også. Se tilbudene.

Publisert 17. januar 2019 kl 07.00
Sist oppdatert 17. januar 2019 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen