Mekkekvelden torsdag trakk 16 deltakere som fikk en innføring i flere temaer innen mekking, både spesifikt mot sesongstart men også av generell art. 

– Vi satte opp to mekkestasjoner der mekanikerne viste og forklarte. De fikk mange spørsmål, fra det mer generelle og ned på nerdenivå, sier Frode Kaafjeld i NOTS Oslo og Omegn.