Bare to av totalt elleve styreverv er ikke på valg på årsmøtet, som avholdes i morgen. Dette er valgkomitéens innstilling til nytt sentralstyre i NOTS.

Leder: Lars Thomte (for 2 år)
Nestleder: Kjell Ivar Moland (for 2 år)
Styremedlem: Morten Bertelsen (ikke på valg)
Styremedlem: Tore B Lundemo (ikke på valg)
Styremedlem: Christian Jensen (for 1 år)
Styremedlem: Erik Skontorp Hognes (for 1 år)
Styremedlem: Trym Enger (for 1 år)
Styremedlem: Rune Kyllenstjerna (for 1 år)
Varamedlem: Stian Sæthre (for 1 år)
Varamedlem:Arne Bøe (for 1 år)
Varamedlem: Kåre Wenger (for 1 år)

Annonse

Mer kontinuitet
Simen Filseth, som sitter i valgkomitéen forteller at det er større kontinuitet i årets innstilling enn det har vært de siste par årene. Det har også vært lettere å finne kandidater å foreslå til de ulike vervene. 

– Vi har rekruttert mye internt denne gangen. Av de ni som står til valg, er det bare to som er hentet inn utenfra, sier Filseth. 

Må ta stilling til elsykling på sti
Blant sakene som skal behandles på årsmøtet, er et innkommet forslag om en tekstendring i NOTS vedtekter. Forslaget til vedtektsendring vil gjøre at organisasjonen tar et formelt standpunkt mot å tillate elsykler på stier i utmark. Se årsmøteagenda nederst i saken. 

Åpent for alle
Årsmøtet i NOTS avholdes klokka 17 på Tjuvholmen Allé 13 i morgen, 13. februar. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. For de som ikke kan møte fysisk, har NOTS lagt til rette for å være med via telefonkonferanse. Konferansetelefonnummer som kan ringes inn for de som ikke kan møte fysisk er som følger: 21 00 04 99 med deltagerkode: 604792#. Møtet vil også bli strømmet over Facebooksiden til NOTS. 

SAKSLISTE ÅRSMØTE NOTS 2019

 • Valg av ordstyrer og referent
 • Godkjenning av møteinnkallingen
 • Årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Behandling av innmeldte saker
 • Endringsforslag til vedtekter
  - Styrets innstilling
 • Arbeidsplan og budsjett 2019
 • Valg
  - Valg av styre
  - Valg av revisor
  - Valg av valgkomité
 • Alt om årsmøtet