I slutten av juni var 17 studenter fra elleve ulike land samlet på Geilo som avslutning på Fagskolen i Vikens studie «Mountain Bike Trail Planning, Construction and Maintenance».

Studiet har vært en utpreget suksess og derfor har fagskolen besluttet å videreføre tilbudet for stibyggerutdannelsen studieåret 2023/24, med søknadsfrist 1. august.