På grunn av støyproblemer skulle asfalten på pumptracken ved Reier skole fjernes og erstattes med grus 1. juni. Det ville gjort anlegget ubrukelig for sparkesyklister og skateboardere med små harde, hjul. 

Men nå reddes pumptracken i tolvte time. Denne uka ble det klart at kommunen og naboene til pumptrackanlegget har kommet fram til en løsning som gjør at pumptracken fortsatt kan brukes av både sparkesyklister og skateboardere så vel som syklister med større hjul.