Kragerø: Lyden brytes av en dieselmotor fra en gravemaskin. Knut Lønnqvist vrir om nøkkelen, starter gravemaskinen og setter i gang med dagens arbeid. Grusen som ligger rundt på den åpne plassen skal flyttes, pakkes, og komprimeres, før det kommer asfalt på toppen. Sluttproduktet, en pumptrack, har blitt et produkt som det omsettes for i millionklassen, og som sysselsetter flere årsverk i Norge.

– Den første pumptracken vi bygde var i Nesbyen, og vi lagde den av grus. Vi gjorde det helt uten peiling eller kunnskap, vi hadde bare sett det på internett og syntes det så tøft ut. Vi gjorde nok noen feil som vi lærte av, men den ble megapopulær, sier Lønnqvist.