Pumptracken er bygget av Rekkje Stiutvikling etter initiativ fra Årdal Grovsyklarlaug. Den er finansiert av lokale sponsorer og tippemidler, og bygget med dugnadsinnsats fra Seimsdalen Ungdomslag.