Narvik har sin egen pumptrack, ved foten av anlegget for skikjøring i Narvikfjellet.

Pumptracken erstatter en pumptrack som ble bygd i anlegget i 2013, i regi av Narvik Cykleklubb og med finansiering fra Nordkrafts Medvindmidler. Arbeidet ble satt i gang i 2020 og ble ferdigstilt i 2021, gjennom et samarbeid mellom lokale ildsjeler i sykkelmiljøet og Narvikfjellet. Pumptracken er i hovedsak finansiert gjennom Sparebank 1 Nord-Norges ordning Samfunnsløftet.