I samlet opprop for å gi Oslo ny sykkelpark

«Et sykkelanlegg i verdensklasse koster brøkdelen av en stor utendørs konsertarena», argumenterer sykkelklubbene i Region Øst.

Sist oppdatert: 23. januar 2024 kl 14.03
TIDA GÅR, MEN HVA SKJER MED HUKEN? Har kan Oslos nye lekeplass for terrengsyklister bli liggende. Det håper i hvert fall klubbene i Region Øst.
TIDA GÅR, MEN HVA SKJER MED HUKEN? Har kan Oslos nye lekeplass for terrengsyklister bli liggende. Det håper i hvert fall klubbene i Region Øst.
Lesetid: 3 minutter

I reguleringsplanen for området rundt gamle Huken pukkverk på Ammerud ligger en sykkelpark fremdeles inne i planene.

Det ønsket prosjektleder for sykkelsatsing i Huken, Karsten Helmer Tunge, å minne lokalpolitikerne om:

«Sykkelklubbene i Region Øst: SK Rye, Nittedal CK, Romsås IL, Bærum og omegn CK, IK Hero og IF Frøy anmoder byrådet om å:

* Ta snarlig stilling til utvikling av Huken pukkverk i bydel Grorud

* Beholde eksisterende reguleringsplan for Huken (Ammerudveien 300)

* Sette av midler til utredning av prosjekt for sykkelanlegg i Huken», står det å lese i et høringsinnspill som ble sendt til Byrådet i Oslo rett før jul.

Skrivet er ment som et innspill i debatten rundt hva det nedlagte pukkverket i Ammerud skal brukes til.

– Vil synliggjøre oss

Selv om det innenfor bestemmelsesområde #1 i reguleringsplanen for området tillates å etablere et sykkelanlegg, fikk debatten en annen lyd i løpet av fjorårets kommunevalg. Da kom nemlig forslaget om å benytte området rundt Huken pukkverk som ny, utendørs konsertarena i hovedstaden.

Overfor terrengsykkel.no forteller Tunge at innspillet er et ledd i å synliggjøre terrengsykkelmiljøet i Oslo og vise at de tar denne kampen samlet.

– Brevet jeg har sendt inn er forfattet etter rådføring med alle klubbene, sier Tunge.

– Hva er bakgrunnen for at dere sendte inn dette høringsinnspillet nå?

– I utgangspunktet er det for å synliggjøre oss. Vi har et ganske stort, men også ganske spredt miljø. Det framstår tidvis uorganisert, og det kan være vanskelig å nå fram til oss og snakke offentlig til oss. Vi har mange egenorganiserte som er ute og sykler i skog og mark. De færreste som er egenorganisert er medlem av NOTS. Det blir litt som turgåere. Det er mange av dem, men de snakker ikke alltid med én røst. De som har en sykkel tar seg gjerne en tur ut i skogen og henger med venner. Det er skrevet for å vise at vi er et samlet miljø. «Hei, her er vi – og vi fortjener mer representasjon i byen vår», sier Tunge til terrengsykkel.no.

Sykkelpark til barn og unge

I tråd med reguleringsplanen for området, foreligger det tegninger av både pumptrack, freestylepark, skills park og terreng som er satt av til stisykling.

LIGGER INNE: Det ligger fremdeles et inntegnet området for sykkelpark i gjeldende reguleringsplan for Huken. Sykkelklubbene i Region Øst håper nå at man kan få litt fortgang på sakene og bygge et anlegg som er tilpasset barn og unge i hovedstaden.
LIGGER INNE: Det ligger fremdeles et inntegnet området for sykkelpark i gjeldende reguleringsplan for Huken. Sykkelklubbene i Region Øst håper nå at man kan få litt fortgang på sakene og bygge et anlegg som er tilpasset barn og unge i hovedstaden.

Per i dag har ikke Oslos syklister et slikt tilbud, noe som gjør at barn og unge i stedet må ta turen til for eksempel Drammen eller Trysil.

– Det er jo ikke slik at det ikke finnes terrengsyklister her, tvert imot er Oslo den plassen i Norge med størst konsentrasjon av terrengsyklister. Det henger jo også sammen med at det er mange som bor her, men det er ikke noe mindre rett at vi skal ha et eget anlegg av den grunn, sier Tunge.

I brevet til Byrådet argumenteres det for hva et slikt anlegg vil gi til byens syklister, og hvorfor man bør følge opp prosjektene som ligger inne i reguleringsplanen per i dag:

«Miljøet opplever behov for sykkelanlegg som rommer varierte og trygge elementer til alle aldre og ferdighetsnivåer. Det er stort behov for universalt utformet lavterskels friluftslivsanlegg med risikominimerende hopp, godt bygde stier, BMX bane, pumptrack, trafikkpark (der barn kan lære seg å ferdes trygt i trafikken) m.fl.

I Hukens tilfelle vil et sykkelanlegg i verdensklasse koster brøkdelen av en stor utendørs konsertarena, trenge mindre tilrettelegging og vil videre aktivere en udekket, men stor del av befolkningen.»

landslag terrengsykling rundbane 2022
Les også
Publisert 23. januar 2024 kl 14.03
Sist oppdatert 23. januar 2024 kl 14.03
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen