Helt siden nærmiljøanlegget ved Reier skole på Jeløy i Moss kommune åpnet i 2019 har noen av naboene klaget på støy og lysforurensing fra pumptracken og Tufteparken som også er en del av anlegget. Men da ingenting skjedde, gikk naboene rettens vei for å få slutt på lyd- og lysproblemene. 

Saken endte med forlik mellom Moss kommune, representert ved MKEiendom som hadde oppført pumptrackanlegget, og naboene til pumptracken etter to dager i Moss tingrett.